همه داوطلبی ها

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۳۰ - ۱۰:۱۵ kabul
Background image

اعلان یک باب مغازه معه تشناب، دهلیز و اشپزخانه ملکیت شرکت امارتی تهیه گوشت و لبنیات مسلخ

اینک یک نقل شرطنامه یک باب مغازه معه تشناب، دهلیز و اشپزخانه ملکیت شرکت امارتی تهیه گوشت و لبنیات مسلخ واقع بهارستان منزل تحتانی تعمیر کارته پروان.
اعلان به کرایه دهی جایدات متذکره به . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۹ - ۱۲:۴۱ kabul
Background image

 پروژه تدارک 127 قلم ظروف باب و تجهیزات مطبخ ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی وزارت دفاع ملی (9 لات) بابت سال مالی 1403

 پروژه تدارک 127 قلم ظروف باب و تجهیزات مطبخ ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی وزارت دفاع ملی (9 لات) بابت سال مالی 1403

شماره داوطلبی: NPD/MoD/1403/G-113//NCB

ریاست . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۹ - ۱۱:۱۹ Kabul
Background image

اعلان پروژه 217 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری از بابت سال مالی 1403:

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 217 قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری ضرورت قول اردو (203) منصوری از . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۹ - ۱۱:۶ kabul
Background image

پروژه 40 قلم مواد تحکیمات صحرایی انجنیری از بابت سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 40 قلم مواد تحکیمات صحرایی انجنیری ضرورت قطعات مرکزی و قول اردو (215) عزم از بابت . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۱:۵۰ Kabul
Background image

پروژه تهیه و تدارک یک قلم بوت زرد عسکری وزارت دفاع ملی دارای شماره داوطلبی

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم بوت زرد عسکری وزارت دفاع ملی . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۱:۴۶ kabul
Background image

اطلاعیه اعطاء قرارداد لاتهای اول، دوم، پنجم، ششم و هشتم پروژه تهیه و تدارک 13 قلم حبوبات ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی(نه لات)

ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی لات های ذیل قرارداد پروژه تهیه و تدارک 13 قلم حبوبات ضرورت سال 1403 . . .

Pagination