همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۹ - ۱۰:۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 9قلم تطهیریه مورد ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی قول اردو های ساحوی

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 9قلم تطهیریه مورد ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی قول اردو های ساحوی ازبابت سال مالی 1398...

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۹ - ۸:۵۹
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه پست پید پس پرداخت کریدت الکترونیکی تیلفون های مبایل ثریا

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه پست پید پس پرداخت کریدت الکترونیکی تیلفون های مبایل ثریا 1398...

شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۷ - ۱۰:۱۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی واسناد دعوت تهیه وتدارک تعداد (39) قلم اجناس مفروشاتی

اعلان دعوت به داوطلبی واسناد دعوت تهیه وتدارک  تعداد (39) قلم اجناس مفروشاتی موبل فرنیچر ضرورت ریاست لوژستیک ستردرستیز...

شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۷ - ۱۰:۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی حفظ مراقبت (ابدیت وابگریت)سیستم دیتابیس بودجه وپیگیری مصارفاتBPET

اعلان دعوت به داوطلبی حفظ مراقبت (ابدیت وابگریت)سیستم دیتابیس بودجه وپیگیری مصارفات BPET ...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۴ - ۱۶:۴۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی 15 قلم تجهیزات ورزشی

دعوت به داوطلبی : (15)قلم تجهیزات ورزشی قوماندانی واحد تعلیم وتربیه ودوکتورین ...

جمعه ۱۳۹۸/۱/۹ - ۹:۲۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک شرطنامه18  قلم پرزه جات تخنیکی ماشین آلات طباعتی

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک شرطنامه 18 قلم پرزه جات تخنیکی ماشین آلات طباعتی...

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۵:۲۱
Background image

اعلان قرارداد 6 قلم بالتی وچاچر

اعلان داوطلبی 6 قلم بالتی وچاچر مورد نیاز ریاست انجینری ستردرستیز...

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۴:۵۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی 9 قلم لوازم حمام

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک 9 قلم لوازم حمام ضرورت قطعات وجزوتامهای...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ۱۳:۱۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی) قرارداد یک  (1)قلم برنج...

Pagination