همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۸:۳۲
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه مواد اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی وشبکه برق)

ریاست امور ساختمانی و ملکیت های وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می نماید تادر تهیه مواد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۰:۳۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارکت (18) قلم پرزه جات تخنیکی ماشین آلات طباعتی

به اساس کتنگ واصله نمبر(5354)مورخ 17/6/1398 پروژه تهیه وتدارکت (18) قلم پرزه جات تخنیکی ماشین آلات طباعتی...

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۰:۳۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه 13 قلم حفظ ومراقبت، سرویس نوبتی،خدمات تخنیکی وترمیم

به اساس کتنگ واصله نمبر(5353)مورخ 17/6/1398: پروژه (13) قلم حفظ ومراقبت ، سرویس نوبتی،خدمات تخنیکی وترمیم یک ساله...

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۹:۳۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه پروژه حفظ و مراقبت خدمات دیتابیس (نرم افزار BPET) ترتیب بودیجه وپیگیری مصارف

به اساس کتنگ واصله نمبر(5329)مورخ 17/6/1398 پروژه  حفظ و مراقبت خدمات دیتابیس (نرم افزار( (BPETترتیب...

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۱۱:۱۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه واحجام پروسه کاری امورات  (ساختمانی وشبکه برق)

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...

شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۶ - ۹:۳۹
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه واحجام پروسه کاری امورات ساختمانی دوباب ذخیره فلزی ارتفاعی آب

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می نماید...

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۱ - ۸:۱۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک شش قلم اجناس وسایل تبلیغاتی ریاست حقوق بشرانسجام جندر

تهیه و تدارک شش قلم اجناس وسایل تبلیغاتی ریاست حقوق بشرانسجام جندر ازبابت...

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۱ - ۸:۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه واحجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب طعامخانه وآشپزخانه تیپیک

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به...

Pagination