همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۹:۱۲
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم روغن مایع ضرورت قطعات، جزوتامهای مرکزی و ساحوی اردوی ملی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۹:۱
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 6 قلم ( غذای حلال کنسروا) قطعات و جزوتامهای اردوی ملی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۸:۵۳
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک تهیه و تدارک 4 قلم میوه تازه

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۸:۳۴
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک پروسه کاری تهیه و نصب و منتاژ سیستم سولر

پروسه کاری تهیه و نصب و منتاژ سیستم سولر مطابق نقشه های تخنیکی و ساحات مربوطه برای دیپو های مهمات...

شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۳:۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه 153 قلم البسه باب

قرارداد پروژه 153 قلم البسه باب معمول وغیرمعمول باکیفیت مدیریت ملبوسات نظامی  مورد ضـــــــرورت ...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۱۱:۳۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی 13 قلم مواد خام طباعتی

تهیه وتدارک (13) قلم موادخام طباعتی مدیریت مطبعه معاونیت خدمات تخنیکی وحمایوی ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع...

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۱ - ۱۱:۳۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک تعداد (39) قلم اجناس مفروشاتی موبل فرنیچر

تهیه وتدارک تعداد (39) قلم اجناس مفروشاتی موبل فرنیچر ضرورت ریاست لوژستیک ستردرستیز به قول اردوهای ساحوی

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۹ - ۹:۳۶
Background image

پروژه 39 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی اردوی ملی از بابت سال مالی 1398

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه 39 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی اردوی ملی از بابت سال مالی 1398...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۱۲:۴۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک 17 قلم  رنگباب وکارتریج های ماشین فوتوکاپی وپرنترها

تهیه وتدارک 17 قلم  رنگباب وکارتریج های ماشین فوتوکاپی وپرنترها برای شش قول اردوی های ساحوی اردوی ملی ضرورت سال مالی 1398 ...

Pagination