همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۶
Background image

اعلان تهیه مواد و تهیه امورات انتقال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی جهت تدابیری امنیت و حفاظتی دیوار بیز فرقه 111 کابل واقع پلچرخی‎‎

موضوع تدارک: تهیه امورات انتقال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی جهت تدابیری امنیت و حفاظتی دیوار بیز فرقه 111 کابل واقع پلچرخی.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-C0191-25105)

ریاست تدارکات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۵
Background image

نشراطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر (MOD-1400-W-C0131-25105) از طریق انترنت!

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: پروژه امورات ساختمانی تعمیر دومنزله اداری . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختمانی محل سطرواخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوست قول اردوی 203تندر.

موضوع تدارک: تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی محل سطر واخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوستقول اردوی 203 تندر سال مالی 1400،

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۳:۲۹
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی اعمار میدانچه برای قوماندانی مفرزه هوایی ولایت بدخشان

موضوع تدارک: تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی اعمار میدانچه برای قوماندانی محترم مفرزه هوایی ولایت بدخشان از بابت سال مالی 1400.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-C0159 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۷ - ۹:۱۲ Kabul
Background image
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۷ - ۹:۵ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 11 مالزمه و مواد رادیولوژي مورد ضرورت  شفاخانه ها و مراکز صحی قوماندانیت صحیه ستردرستیز

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی تهیه و تدارک 11 مالزمه و مواد رادیولوژی...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۹ - ۱۳:۲۳ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تعداد (11) قلم البسه باب معمول وغیر معمول باکیفیت برای رهایی زندانیان زندان بگرام

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تعداد (11) قلم البسه باب معمول وغیر معمول باکیفیت برای رهایی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۹ - ۱۳:۱۹ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر (W-C0172) به شرکت ساختمانی و سرکسازی بلال کیهان!

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات . . .

Pagination