همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۱:۱۵ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ظروف باب و تجهیزات مطبخ ضرورت قطعات و جزوتام های ساحوی اردوی ملی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۴:۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد‎ تهیه و تدارک  (141) قلم ریجنت لابراتواری ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۴:۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد‎ تهیه و تدارک  (159) قلم ادویه ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ - ۱۵:۲۶ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم قراداد پروژه تهیه و تدارک (1) قلم تیلفون ستلایت ثریا تچ اسکرین مودل (X-5-Touch ) قابلیت انتقال VICE-Data راداشته باشد

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۷ - ۲۱:۴۹ kabul
Background image

تهیه و تدارک مفروشات مورد نیاز قطعات و جزوتام های ساحوی اردوی ملی

تهیه و تدارک مفروشات مورد نیاز قطعات و جزوتام های ساحوی اردوی ملی بابت سال مالی 1400

NPA/MOD/1400/G-58/NCB 

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۷ - ۱۵:۵۵ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز قطعات و جزوتام های ساحوی اردوی ملی

تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز قطعات و جزوتام های ساحوی اردوی ملی بابت سال مالی 1400

NPA/MOD/1400/G-63/NCB 

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۶ - ۹:۳
Background image

امورات ترمیماتی و ساختمانی تعمیر وزینه جدید(ساختمانی، شبکه آبرسانی وشبکه برق)

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۶ - ۸:۵۷ Kabul
Background image

تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات حفر 3 حلقه چاه عمیق به قطر(14) انچ،عمق (120) متر

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۰:۲۳
Background image

اعلان قرارداد تهیه وتدارک (13) قلم تخم گل ،گل و نهال های مثمر وغیر مثمر با کیفیت ضرورت مدیریت زراعت و وترنری معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک

 

موضوع تدارک : موضوع تهیه و تدارک : (13) قلم تخم گل ،گل و نهال های مثمر وغیر مثمر با کیفیت ضرورت مدیریت زراعت و وترنری معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک ضرورت سال مالی 1400 نوع . . .

Pagination