همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲ - ۱۱:۵۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختمانی يك باب تعمير دو منزله براي رياست مالي وبوديجه

امورات ساختمانی يك باب تعميردومنزله براي رياست مالي وبوديجه وزارت دفاع ملي واقع شهراراء...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۴:۰
Background image

اعلان قرارداد سپردن یک باب دوکان به کرایه

اعلان قرارداد سپردن یک باب دوکان به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۴:۰
Background image

اعلان قرارداد سپردن سه باب گراج به کرایه

اعلان قرارداد سپردن سه باب گراج به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۴:۰
Background image

اعلان قرارداد سپردن یک در بند چهار دیواری به کرایه

اعلان قرارداد سپردن یک در بند چهار دیواری به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۵۳
Background image

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 3 به کرایه

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 3 به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۵۱
Background image

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 2 به کرایه

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 2 به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۴۸
Background image

اعلان قرارداد سپردن یک باب مغازه نمبر 5 به کرایه

اعلان قرارداد سپردن یک باب مغازه نمبر 5 به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۴۲
Background image

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 4 به کرایه

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 4 به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۲:۸
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه به کرایه گیری 11 سیت K9  جهت کشف مواد انفجاریه و مهمات منفلق ناشده

پروژه به کرایه گیری 11 سیت K9  جهت کشف مواد انفجاریه و مهمات منفلق ناشده در ده دروازه ورودی شهر کابل و قوماندانی گارنیزیون کابل ضرورت سال مالی 1398...

Pagination