همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۱:۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قــلم مواد غذائی خشک خارجی (داگفود) باکیفیت، برای سگهای تعلیمی

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه و تدارک یک قــلم مواد غذائی خشک خارجی (داگفود) باکیفیت ،برای . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۱:۳ kabul
Background image

اطلاعیه تهیه و تدارک (28 ) قلم رنگ و کارتریج های ماشین های فوتوکاپی و پرنترهای قطعات و جزوتامهای در لات اول مرکزی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت دفاع ملی درنظرداردقرارداد تهیه وتدارک (28 )قلم رنگ وکارتریج های ماشین های فوتوکاپی وپرنترها . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۱:۰ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد در مورد تهیه و تدارک (38) قلم اجناس مفروشاتی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاء قرارداد تعداد (38) قلم اجناس مفروشاتی مورد نیاز قطعات مرکزی و قول . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۰:۵۶ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک (5) قــلم مواد مفروشاتی مساجد ضرورت قطعات وجزو تام های اردوی ملی

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه و تدارک  (5) قــلم مواد مفروشاتی مساجد ضرورت قطعات و جزو تام . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۵ - ۱۶:۵ kabul
Background image

اعلان قرارداد تهیه و تدارک (2 ) قلم چوب سوخت آشپز خانه (بلوط وارچه) ضرورت قطعات و جزوتامهای ساحوی اردوی ملی

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳ - ۱۵:۳۹ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد (31) قلم تجهیزات وپرزه جات

وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد(31) قلم تجهیزات وپرزه جات مورد نیازشبکه استراتیژیک جهت حمایه...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۹ - ۱۷:۹ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک %60 از جمله (180) قلم مالزمه طبی

موضوع تدارک : تهیه و تدارک %60 از جمله (180) قلم مالزمه طبی قوماندانیت صحیه ستردرستیز سال1399

نمبرتشخیصیه:  (MOD-1399-G-M0055-22700)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۵:۲۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم کیت کمک های اولیه M5 با 34 قلم اجزای آن

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۰:۳۲ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد در مورد تهیه و تدارک (26) قلم وسایل و مالزمه انجنیری

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

Pagination