همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۰ - ۱۰:۲۶
Background image

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر13و 14 ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

مدیریت عمومی کوپراتیف مغازه نمبر13 و 14 تحت بلاک 104 ملکیت خویش را به مساحت...

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۷ - ۱۰:۳۲
Background image

اعلان تهیه و تدارک 5 قلم بالتی مختلف النوع و یک قلم چارچر

تهیه و تدارک 5 قلم بالتی مختلف النوع و یک قلم چارچر مورد نیاز ریاست محترم انجنیری...

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۱ - ۱۱:۵۵ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه 5 مورد ایجاد و انستالیشن سافت ویرعریضه مدیریتی

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی وچاپ جراید واخبار ایمیل اقدامات مبارزه با شیوع وبررسی کرونا ادارات...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۸:۲۳
Background image

اعلان پروسه ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی وچاپ جراید واخبار ایمیل اقدامات...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۱:۴۷
Background image

اعلان تدارکات خدمات دوخت یونیفورم مورد نیاز قطعات و جزوتام های اردوی ملی

داره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۱:۴۱
Background image

اعلان تهیه و تدارک ظروف مورد نیاز قطعات و جزوتامهای اردوی ملی

داره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۱:۳۳
Background image

اعلان تهیه و تدارک 109 قلم افزارکار مختلف النوع

داره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت..‌.

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ - ۱۲:۳۳ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی 38 قــلم مفروشاتی ضرورت قول اردوهای 205 اتل و207 ظفر

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی وچاپ جراید واخبار ایمیل اقدامات مبارزه با شیوع وبررسی کرونا...

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ - ۱۰:۳۳ کابل
Background image

اعلان داوطلبی حفظ ومراقبت سرویس نوبتی خدمات تخنیکی وترمیم یک ساله 39 پایه ماشین آلات طباعتی

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی وچاپ جراید واخبار ایمیل اقدامات مبارزه با شیوع وبررسی کرونا ادارات...

Pagination