همه داوطلبی ها

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۱:۲۰ Kabul
Background image

اعطاءقرارداد امور تهیه و تدارک دو قلم اجناس مفروشاتی (فرش موکیت وفرش پلاستیکی)  ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی وزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد امور تهیه و تدارک دو قلم اجناس مفروشاتی (فرش موکیت وفرش . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۱:۷ kabul
Background image

تهیه و تدارک 9 قلم مواد تطهیریه ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی (نه لات)

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه
داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 9 قلم مواد تطهیریه ضرورت سال . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ - ۱۳:۳۸ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه اجناس جهت حفظ و مراقبت و ترمیمات پیشنهادی تاسیسات، تسهیلات و تجهیزات، خدمات حفظ و مراقبت سیستم تمامی قطعات و جزوتامهای قوماندانی قول اردو های ساحوی و مرکز

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ - ۱۲:۳ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک (180) پایه کمره های امنیتی ثابت و متحرک

بدینوسیله به تأسی  از ماده 54 قانون تدارکات و فیصله شماره 209 مؤرخ 19/07/1445 ( فیصله  قبلی شماره 182 مؤرخ 26/06/ 1445  کمیسیون محترم تدارکات ملی ملغی میباشد) کمیسیون محترم تدارکات ملی  . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ - ۱۱:۵۷ kabul
Background image

اعطاءقرارداد (56)قلم تجهیزات و پرزه جات جنراتور های شبکه استراتیژیک وزارت دفاع ملی برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (56)قلم تجهیزات و پرزه جات جنراتور های شبکه استراتیژیک وزارت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۱۴:۱۸ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد « امور کرایه دهی مساحت (42 جریب) زمین ملکیت وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان واقع (حسین کوت، ولسوالی شکردره، ولایت کابل)»

بدینوسیله به تاسی ازفقره 2 ماده چهل سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت دفاع ملی درنظردارد تا قرارداد «امور کرایه دهی مساحت (42 جریب) زمین ملکیت وزارت دفاع ملی . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ - ۱۲:۴۶ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک تعداد (۱۳۲۹) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری ضرورت قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی (۷ لات) برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ - ۱۰:۳۸ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 2 قلم مفروشات مساجد برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی در نظر دارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک(2)قلم مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۴:۲۳ kabul
Background image

پروژه تدارک 7 قلم میوه تازه ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی اسلامی ملی (9 لات) بابت سال مالی 1403

: پروژه تدارک 7 قلم میوه تازه ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی اسلامی ملی (9 لات) بابت سال مالی 1403

شماره داوطلبی: NPD/MoD/1403/G-12//NCB

ریاست تدارکات ملی . . .

Pagination