همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۹:۱۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار قرارداد (13) قلم حفظ ومراقبت ، سرویس نوبتی،خدمات تخنیکی وترمیم یک ساله 18 پایه ماشین طباعتی

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۶ - ۸:۵۹ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک (85) قلم پرزه جات تجهیزات اتومات ورکشاپ های قطعات اردوی ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۶ - ۸:۵۹ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک (85) قلم پرزه جات تجهیزات اتومات ورکشاپ های قطعات اردوی ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده...

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۴ - ۱۱:۷ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی 62 قــلم قــرطــاسیه باب

تهیه وتدارک { تدارک تعداد (62) قــلم قــرطــاسیه باب ضرورت قطعات و جــزوتـامهای قــول اردو هــای ساحــوی...

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۴ - ۱۰:۵۸ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی یک قلم محروق گاز مایع

موضوع تدارک : تهیه و تدارک یک قلم محروق گاز مایع ضرورت تسخین پرسونل قطعات مرکزی وقول اردو...

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۴:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(C0148)

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به...

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۴:۵۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(C0133)

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۱:۳۷ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک (24) قلم سامان آلات ابزار کار ورکشاپ های انجنیری

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۴:۴۱ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(Co197) به شرکت ساختمانی گولدن ایرا

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم...

Pagination