همه داوطلبی ها

شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۸ - ۱۴:۳۶ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (35)قلم مواد پرکاری و تداوی دندان مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (35)قلم مواد پرکاری و تداوی دندان مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت . . .

شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۸ - ۱۴:۲۰
Background image

 تهیه و تدارک یک قلم بوت زرد عسکری ضرورت وزارت دفاع ملی

 تهیه و تدارک یک قلم بوت زرد عسکری ضرورت وزارت دفاع ملی

شماره داوطلبی: NPD/MoD/1402/NCB/G-006

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۵ - ۱۴:۳۷ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (17)قلم مواد مصرفی هیمودیالیز مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (17)قلم مواد مصرفی هیمودیالیز مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۵ - ۱۴:۳۱ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (7)قلم یونت وسایل بخش دندان مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (7)قلم یونت وسایل بخش دندان مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۵:۳۹ kabul
Background image

پروسه  داوطلبی تهیه وتدارک(40)قلم تجهیزات و پرزه جات بخش پاور شبکه ضرورت ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی ستردرستیز وزارت دفاع ملی

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی تهیه وتدارک(40)قلم تجهیزات و پرزه جات بخش پاور شبکه ضرورت ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۵:۳۵
Background image

پروسه  داوطلبی تهیه وتدارک (5) قلم سولرهای آفتابی بطری وپرزه جات آن ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی تهیه وتدارک (5) قلم سولرهای آفتابی بطری وپرزه جات آن ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۵:۳۰ kabul
Background image

پروسه  داوطلبی تهیه وتدارک(31)قلم رنگ باب وکارترج هابرای پرنترهاوماشین های فوتوکاپی قول اردو های ساحوی وجزوتام های مرکزی ریاست مخابره ستردرستیزوزارت دفاع ملی

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی تهیه وتدارک(31)قلم رنگ باب وکارترج هابرای پرنترهاوماشین های فوتوکاپی قول اردو های ساحوی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۵:۲۵ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (148)قلم افزار کار و مواد خام مورد ضرورت قطعات وجزو تام های مرکزی وساحوی اردوی ملی اسلامی

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (148)قلم افزار کار و مواد خام مورد ضرورت قطعات وجزو تام های مرکزی وساحوی اردوی ملی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۵:۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه(ضرورت: تهيه مواد واجراي احجام پروسه كاري امورات ساختمانی تاسيسات شامل( يك باب کلینیک، یکباب بارک، يك باب تعمیرقرارگاه قومانداني، يك باب ديپوي لوژستيكي، يك باب تعميرتشناب هاي شاوردار بشمول شبكات برق داخلي وخارجي، ابرساني

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه(ضرورت: تهيه مواد واجراي احجام پروسه كاري امورات ساختمانی تاسيسات شامل( يك باب کلینیک ،  یکباب بارک، يك باب تعمیرقرارگاه قومانداني، يك باب ديپوي لوژستيكي، يك . . .

Pagination