همه داوطلبی ها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۳:۲۷ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 17 مالزمه و مواد هیمودیالیز مورد ضرورت شفاخانه ها و مراکز صحی قوماندانیت صحیه ستردرستیز

موضوع تدارک :  تهیه و تدارک 17 مالزمه و مواد هیمودیالیز مورد ضرورت  شفاخانه ها و مراکز صحی قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال  مالی 1400 بداخل یک لات 

دارای نمبرتشخیصه : (MOD-1400 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۳:۲۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی موضوع تهیه و تدارک 16 قلم محلولات طبی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز

موضوع تدارک : موضوع تهیه و تدارک 16 قلم محلولات طبی مورد ضرورت  قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال  مالی 1400 بداخل یک لات 

دارای نمبرتشخیصه : (MOD-1400-G-M0032-22700)

تضمین آفر: . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ - ۱۰:۰
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه امورات ساختمانی دیوار احاطوی و دروازه برای قوماندانی لوای انجنیری

موضوع تدارک:{ تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی دیوار احاطوی و دروازه برای قوماندانی لوای انجنیری از بابت سال مالی1400}نمبرتشخیصیه (MOD-1400-W-C0172-25105)

آدرس ومدت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ - ۱۲:۵۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (11) قلم البسه باب معمول وغیر معمول ‎

تهیه و تدارک(11) قلم البسه باب معمول وغیر معمول باکیفیت برای رهایی زندانیان زندان بگرام از بابت سال مالی 1400

دارای نمبرتشخیصیه:  MOD-1400-G-L0013-22705ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۳:۴۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی 9 قلم مفروشات مساجد اردوی ملی

 تهیه وتدارک (9) قلم مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی از بابت سال مالی 1400

دارای نمبرتشخیصیه: MOD-1400-G-R0072-22706  ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ - ۱۴:۴۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی سه قلم تجهیزات مخابره عصری ‎

 پروژه تهیه و تدارک (3) قلم تجهیزات کمپیوتری عصری ضرورت سال مالی 1400

ریاست مخابره ستردرستیز (ازروش داوطلبی باز)

 

شماره داوطلبی:MOD-1400-G- N0054-25208

تضمین آفر: بشکل گرنتی بانک م . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۷ - ۱۴:۵۹ Kabul
Background image

به اعلان قرار داد سپردن 3 باب گراژ ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

 

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی به کرایه دادن سه باب گراژ عقب بلاک 104 مکلیت کوپراتیف (جایداد شخصی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۷ - ۱۴:۵۸ Kabul
Background image

به اعلان قرار داد سپردن مغازه نمبر 4 به مساحت 241 متر مربع ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

 

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی به کرایه دادن مغازه نمبر 4 به مساحت 241 متر مربع واقع مکروریان دوم . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۷ - ۱۴:۵۶ Kabul
Background image

به اعلان قرار داد سپردن مغازه نمبر 6 به مساحت 241 متر مربع ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

 

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی به کرایه دادن مغازه نمبر 6 به مساحت 241 متر مربع واقع مکروریان دوم . . .

Pagination