همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۵:۱۸
Background image

اعلان دعوت به ابراز علاقمندی ، وزارت دفاع ملی

مدیریت تعلیمات ودکتورین ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی اجرای ( یک ) مورد خدمات تعلیم و تربیه (ورکشاپ  تخنیکی حفظ ومراقبت دستگاه های مخابره داترون به تعداد  16 نفرمعلیمین...

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۸:۲۲
Background image
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۶
Background image

اعلان تهیه مواد و تهیه امورات انتقال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی جهت تدابیری امنیت و حفاظتی دیوار بیز فرقه 111 کابل واقع پلچرخی‎‎

موضوع تدارک: تهیه امورات انتقال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی جهت تدابیری امنیت و حفاظتی دیوار بیز فرقه 111 کابل واقع پلچرخی.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-C0191-25105)

ریاست تدارکات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۵
Background image

نشراطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر (MOD-1400-W-C0131-25105) از طریق انترنت!

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: پروژه امورات ساختمانی تعمیر دومنزله اداری . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختمانی محل سطرواخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوست قول اردوی 203تندر.

موضوع تدارک: تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی محل سطر واخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوستقول اردوی 203 تندر سال مالی 1400،

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۳:۲۹
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی اعمار میدانچه برای قوماندانی مفرزه هوایی ولایت بدخشان

موضوع تدارک: تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی اعمار میدانچه برای قوماندانی محترم مفرزه هوایی ولایت بدخشان از بابت سال مالی 1400.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-C0159 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۷ - ۹:۱۲ Kabul
Background image
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۷ - ۹:۵ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 11 مالزمه و مواد رادیولوژي مورد ضرورت  شفاخانه ها و مراکز صحی قوماندانیت صحیه ستردرستیز

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی تهیه و تدارک 11 مالزمه و مواد رادیولوژی...

Pagination