همه داوطلبی ها

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - ۱۱:۲۵ kabul
Background image

به قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط (اشخاص حکمی مطابق رهنمود شرطنامه) دعوت به عمل میآورد تا در پروسه داوطلبی قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی، که مشخصات آن درج جدول ذیل . . .

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ - ۱۳:۲۵ kabul
Background image

تعدیل معیارات ارزیابی 6 قلم بالتی و یک قلم چارجر و پروژه 3 قلم خوراکه حیوانی سال مالی 1403

تعدیل معیارات ارزیابی 6 قلم بالتی و یک قلم چارجر و پروژه 3 قلم خوراکه حیوانی سال مالی 1403
قبلا شرطنامه های تهیه و تدارک 6 قلم بالتی و یک قلم چارجر از بابت سال مالی 1403 و پروژه تهیه و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۸:۴۱ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک 1 قلم نان خشک ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردو های ساحوی اردوی اسلامی ملی

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا به نماینده گی از وزارت دفاع ملی در نظر دارد، پروژه تدارک . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۱۰:۵۱
Background image

تهیه و تدارک (12) قلم ترکاری باب ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی اسلامی ملی (9 لات) بابت سال مالی 1403

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا به نماینده گی از د افغانستان . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۸:۴۶ kabul
Background image

به قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط (اشخاص حکمی مطابق رهنمود شرطنامه) دعوت به عمل میآورد تا در پروسه داوطلبی قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی، که مشخصات آن درج جدول ذیل . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۸:۴۰ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (1) قلم غذای خشک خارجی (داگفود)باکیفیت ضرورت سگهای تعلیمی قوماندانی لواء حمایه وامنیت ستردرستیز از بابت سال مالی1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (1) قلم غذای خشک خارجی (داگفود)باکیفیت ضرورت سگهای تعلیمی قوماندانی لواء حمایه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۹ - ۱۲:۱۰ kabul
Background image

نشر اعلان پروژه 88 قلم مواد تحکیمات صحرایی قول اردو های ساحوی از بابت سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 88 قلم مواد تحکیمات صحرایی انجنیری ضرورت قول اردو های (203-205-217-219) از بابت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۹ - ۱۲:۷ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 1 قلم تیل TC-1 برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی در نظر دارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک(1)قلم تیل TC-1 ضرورت قطعات مرکزی قوای هوایی و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ - ۱۵:۶ kabul
Background image

اعطاءقرارداد (9)قلم رنگ باب وکارترج های مختلف مورد ضرورت وجزوتام های وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (9)قلم رنگ باب وکارترج های مختلف مورد ضرورت وجزوتام های . . .

Pagination