همه داوطلبی ها

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۴۶ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان یک قلم گیربکس وسایط انترنشنل برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (یک) قلم گیربکس وسایط انترنشنل مودل 2006 الی 2017 ضرورت قطعات و جزوتامهای اردوی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۴۲
Background image

پیرامون نشر اعلان 20 قلم پرزه جات وسایط رنجر برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (20) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط رنجر مودل 2006 الی 2012 ضرورت قطعات و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۴۰ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان 15 قلم پرزه جات وسایط رنجر برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (15) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط رنجر مودل 2006 الی 2012 ضرورت قطعات و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۳۶
Background image

پیرامون نشر اعلان 10 قلم پرزه جات وسایط رنجر برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (10) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط رنجر مودل 2006 الی 2012 ضرورت قطعات و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۳۶ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان 10 قلم پرزه جات وسایط انترنشنل برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (10) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط انترنشنل مودل 2006 الی 2017 ضرورت قطعات و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۲۱ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان 5 قلم پرزه جات وسایط انترنشنل برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (5) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط انترنشنل مودل 2006 الی 2017 ضرورت قطعات و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۱۷ kabul
Background image

تهیه وتدارک(4) قلم مواد مواد خام طباعتی ماشین الات مطبعه ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی ستردرستیز وزارت وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1403.مجاهدین وزارت دفاع ا.ا.ا:

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی تهیه وتدارک(4) قلم مواد مواد خام طباعتی ماشین الات مطبعه ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۱۴ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 217 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری ق 203 برای سال مالی 1403

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 217 قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ - ۱۵:۶ Kabul
Background image

پروسه  داوطلبی تهیه وتدارک(4) قلم مواد مواد خام طباعتی ماشین الات مطبعه ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی ستردرستیز وزارت وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی تهیه وتدارک(4) قلم مواد مواد خام طباعتی ماشین الات مطبعه ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی . . .

Pagination