همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۳ - ۱۱:۲۲
Background image

فعال سازی، تعلیم و تربیه، حفظ ومراقبتو ترمیم جاری (41) پایه دستگاه تولید اکسیجن  ضرورت سال مالی 1398

فعال سازی، تعلیم و تربیه، حفظ ومراقبتو ترمیم جاری (41) پایه دستگاه تولید اکسیجن  ضرورت سال مالی 1398...

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۳ - ۱۱:۱۴
Background image

پروژه حفظ و مراقبت(ابدیت و ابگریت)سیستم دیتابس بودجه و پیگری مصارفات(BPET)

پروژه حفظ و مراقبت(ابدیت و ابگریت)سیستم دیتابس بودجه و پیگری مصارفات(BPET)

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۳ - ۱۱:۱۱
Background image

پروسه کاری امورات یک باب ذخیره 18 هزار لیتره و 4 باب غرفه زرهی قومندانی قوت های سرحدی

پروسه کاری امورات یک باب ذخیره 18 هزار لیتره و 4 باب غرفه زرهی قومندانی قوت های سرحدی...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۹ - ۱۲:۲۳
Background image

تهیه پرزه جات و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر2

تهیه پرزه جات و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیر شفاخانه نمبر2...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۹ - ۱۲:۱۹
Background image

اعمار تأسیسات ساختمانی مربوط کندک  ششم ولایت تخار

اعمار تأسیسات ساختمانی مربوط کندک  ششم ولایت تخار...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۹ - ۱۲:۸
Background image

تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلومات تجهیزات کمپیوتری، رنگباب و کارتریج

تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلومات(تجهیزات کمپیوتری، رنگباب و کارتریج)...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۱:۱۰
Background image

تهیه وتدارک نشر اسپات های رادیویی اردوی ملی

تهیه وتدارک نشر اسپات های رادیویی اردوی ملی  ضرورت مدیریت عملیات روانی  ریاست اوپراسیون ستر درستیز وزارت دفاع ملی...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۱:۵
Background image

تهیه وتدارک2قلم مخابره آیکم و موترولا

تهیه وتدارک2قلم مخابره آیکم و موترولا ریاست مخابره ستردرستیز ...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۸:۵۸
Background image

تهیه و تدارک 15 قلم وسایل و مالزمه انجنیری

تهیه و تدارک 15 قلم وسایل و مالزمه انجنیری ضرورت قطعات و جزو تامهای اردوی ملی  برای سال مالی 1398...

Pagination