همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۲ - ۱۲:۳۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پنج قلم تجهیزات کمپیوتری لات اول

کمیسیون محترم تدارکات ملی با درنظرداشت تعطیلی و چاپ جراید و اخبار ایمیل اقدامات...

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۲ - ۱۲:۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پنج قلم تجهیزات کمپیوتری لات دوم و سوم

کمیسیون محترم تدارکات ملی با درنظرداشت تعطیلی و چاپ جراید و اخبار ایمیل اقدامات...

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۲ - ۱۱:۵۳
Background image

اطلاعیه تصمیم و تدارک ۲ قلم ماشین‌های فوتوکاپی شارپ رنگه و سیاه و سفید

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی وچاپ جراید و اخبار ایمیل اقدامات...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۷ - ۹:۲۱
Background image

تهیه و تدارک یک قلم قیماق مورد نیاز قول اردوی 203 تندر

تهیه و تدارک یک قلم قیماق مورد نیاز قول اردوی 203 تندر و جزوتام های ساحوی آن بابت...

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۵ - ۱۴:۵۰
Background image

اعلان تدارکات یک قلم تیل پطرول مورد نیاز وسایط و جنراتور های قطعات و جزوتام های اردوی ملی

تهیه و تدارک یک قلم تیل پطرول مورد نیاز وسایط و جنراتور های قطعات و جزوتام های...

شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۶ - ۸:۴۴ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی 31 قلم تجهیزات و پرزه جات مورد نیاز شبکه

پروژه تهیه و تدارک 31 قلم تجهیزات و پرزه جات مورد نیازشبکه استراتیژیک جهت حمایه شبکه...

شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۶ - ۸:۳۵ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی 8 قلم مواد تطهیریه ضرورت جزوتامهای مرکزی و ساحوی

تهیه و تدارک تعداد 8 قلم مواد تطهیریه ضرورت قطعات...

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۰ - ۱۰:۲۹ کابل
Background image

اعلان داوطلبی 10 قلم مواد خام طباعتی و 33 قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه

موضوع تدارک : تهیه وتدارک (10) قلم مواد خام طباعتی و(33) قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه ضرورت...

شنبه ۱۳۹۹/۱/۹ - ۹:۱۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی: تدارک 16قلم محلولات طبی1399

تدارک 16قلم محلولات طبی مورد ضرورت شفاخانه ها ومراکز صحی...

Pagination