همه داوطلبی ها

شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۱ - ۱۵:۶
Background image

تهیه و تدارک چهار قلم میوه تازه ضرورت قطعات جزوتام های قول اردوی۲۰۹ الفتح

تهیه و تدارک چهار قلم میوه تازه ضرورت قطعات جزوتام های قول اردوی ۲۰۹ الفتح 
 

شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۱ - ۱۴:۵۳
Background image

تهیه و تدارک سه قلم مواد اعاشوی )تخم مرغ ،قیماق وکیک باکیفیت( موردضرورت قطعات ،جزوتامها،قول اردو ۲۰۷ الفاروق وزارت دفاع ملی

تهیه و تدارک سه قلم مواد اعاشوی )تخم مرغ ،قیماق وکیک باکیفیت( موردضرورت قطعات ،جزوتامها،قول اردو ۲۰۷ الفاروق وزارت دفاع ملی

چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۸ - ۹:۱۳ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاقرارداد تهیه و تدارک 28 قلم رنگباب وکارترج ها برای پرنتر ها وماشین های فوتو کاپی

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطاقرارداد تهیه و تدارک 28 قلم رنگباب وکارترج ها برای پرنتر ها وماشین های فوتو کاپی ازجمله (16) قلم لات سوم  قطعات وجزوتامهای مرکزی برای سال مالی1401.

لطفاً . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۷ - ۱۰:۲۲
Background image

اعلان تصمیم اعطاء قرار داد چهار قلم میوه تازه در هفت لات سال 1401

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه و تدارک چهار قلم میوه تازه ضرورت قطعات جزوتام های مرکزی و قول . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۷ - ۱۰:۱۲ Kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه اعطای قرارداد یک قلم نان خشک از بابت سال مالی 1401

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۰ - ۱۲:۲۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه مواد ساختمانی، برق و آبرسانی

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه(تهیه مواد ساختمانی،برق و آبرسانی در دیپوی قوماندانی عمومی لوژستیک برای قول اردو های ساحوی و قطعات و جزوتام های مرکزی. سال مالی 1401). از طریق انترنت.

خواهشم . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۹ - ۱۰:۵۰
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطاقرارداد (28) قلم رنگباب وکارتریج های موردضرورت سال 1401 ریاست مخابره

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطاقرارداد (28) قلم رنگباب وکارتریج های موردضرورت سال 1401 ریاست مخابره.

لطفاً مضمـون ذیل را ازطریق خویش جهت نشر  بریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک وامورعامه مقام . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۹ - ۱۰:۴۵
Background image

تهیه و تدارک 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری برای سال مالی 1401

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۹ - ۱۰:۲۰
Background image

تهیه و تدارک 153 قلم مواد تحکیمات صحرایی انجنیری برای سال مالی 1401

تهیه و تدارک 153 قلم مواد تحکیمات صحرایی انجنیری برای سال مالی 1401:

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی تهیه و تدارک 153 قلم . . .

Pagination