همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۴:۰
Background image

اعلان قرارداد سپردن سه باب گراج به کرایه

اعلان قرارداد سپردن سه باب گراج به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۴:۰
Background image

اعلان قرارداد سپردن یک در بند چهار دیواری به کرایه

اعلان قرارداد سپردن یک در بند چهار دیواری به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۵۳
Background image

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 3 به کرایه

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 3 به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۵۱
Background image

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 2 به کرایه

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 2 به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۴۸
Background image

اعلان قرارداد سپردن یک باب مغازه نمبر 5 به کرایه

اعلان قرارداد سپردن یک باب مغازه نمبر 5 به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۴۲
Background image

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 4 به کرایه

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 4 به کرایه....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۲:۸
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه به کرایه گیری 11 سیت K9  جهت کشف مواد انفجاریه و مهمات منفلق ناشده

پروژه به کرایه گیری 11 سیت K9  جهت کشف مواد انفجاریه و مهمات منفلق ناشده در ده دروازه ورودی شهر کابل و قوماندانی گارنیزیون کابل ضرورت سال مالی 1398...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۱:۵۸
Background image

اعلان دعوت به داو طلبی پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر دو منزله المنت دار کلینیک

پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر دو منزله المنت دار کلینیک بشمول شبکه برق، آبرسانی، فاضلاب آن و یک باب چاه سپتیک 70 متر مکعب...

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۸ - ۱۰:۳۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 191 قلم ریجنت و محلولات طبی و یک قلم کیت

تهیه و تدارک 191 قلم ریجنت و محلولات طبی و یک قلم کیت کمک های اولیه...

Pagination