همه داوطلبی ها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۸:۲۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک پروسه کاری تهیه و نصب و منتاژ سیستم سولر

تهیه وتدارک پروسه کاری تهیه و نصب و منتاژ سیستم سولر...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۸:۱۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه امورات تهیه واحجام پروسه کاری امورات ساختمانی دو باب ذخیره فلزی ارتفاعی آب

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۱۴:۵۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه امورات ساختمانی ،شبکه آبرسانی وشبکه برق

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط...

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۱:۱۰ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی یک قلم محروق گاز مایع

تهیه و تدارک یک قلم محروق گاز مایع ضرورت تسخین پرسونل قطعات مرکزی وقول اردو های...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۴ - ۱۱:۳۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد خدمات تعلیم وتربیه شامل شبکه پیشرفته ومقدماتی کمپیوتر درلات دوم

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد....

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۴ - ۱۱:۳۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد خدمات تعلیم وتربیه شامل شبکه پیشرفته ومقدماتی کمپیوتر درلات دوم

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد....

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۴ - ۱۱:۱۵
Background image

 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد (15) قلم وسایل ومالزمه انجینری

به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۴ - ۱۱:۱۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد خدمات تعلیم وتربیه شامل شبکه پیشرفته ومقدماتی کمپیوتر

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ - ۸:۴۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه واحجام پروسه کاری امورات ( ساختمانی وشبکه برق وآبرسانی)

ریاست امور ساختمانی و ملکیت های وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...

Pagination