همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۰:۱۵ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه امورات ساختمانی ذخیره  فلزی ارتفاعی اب 18هزار لیتره 

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط...

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۳:۵۶ کابل
Background image

اعلان قرارداد مغازه نمبر 2 مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

مدیریت عمومی کوپراتیف یک باب مغازه نمبر 2 تحت بلاک 101 ملکیت خویش را به مساحت...

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۳:۶ کابل
Background image

اعلان قرارداد مغازه نمبر5 مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

مدیریت عمومی کوپراتیف یک باب مغازه نمبر 5 تحت بلاک 102 ملکیت خویش را به مساحت

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۳:۴ کابل
Background image

اعلان قرارداد مغازه نمبر 4 مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

​​​​​​​مدیریت عمومی کوپراتیف یک باب مغازه نمبر 4 تحت بلاک 101 ملکیت خویش را به مساحت

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۳:۲ کابل
Background image

اعلان قرارداد مغازه نمبر 3 مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

مدیریت عمومی کوپراتیف یک باب مغازه نمبر 3 تحت بلاک 101 ملکیت خویش را به مساحت...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۸:۲۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک تعداد (129) قلم ظروف ولـوازم تجهیزات مطبخ و طعام خانه ها

قرار داد تعداد (129) قلم ظروف ولـوازم تجهیزات مطبخ و طعام خانه ها ضرورت قطعات...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۸:۲۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک پروسه کاری تهیه و نصب و منتاژ سیستم سولر

تهیه وتدارک پروسه کاری تهیه و نصب و منتاژ سیستم سولر...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۸:۱۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه امورات تهیه واحجام پروسه کاری امورات ساختمانی دو باب ذخیره فلزی ارتفاعی آب

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۱۴:۵۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه امورات ساختمانی ،شبکه آبرسانی وشبکه برق

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط...

Pagination