همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۴:۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد‎ تهیه و تدارک  (141) قلم ریجنت لابراتواری ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۴:۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد‎ تهیه و تدارک  (159) قلم ادویه ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ - ۱۵:۲۶ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم قراداد پروژه تهیه و تدارک (1) قلم تیلفون ستلایت ثریا تچ اسکرین مودل (X-5-Touch ) قابلیت انتقال VICE-Data راداشته باشد

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۷ - ۲۱:۴۹ kabul
Background image

تهیه و تدارک مفروشات مورد نیاز قطعات و جزوتام های ساحوی اردوی ملی

تهیه و تدارک مفروشات مورد نیاز قطعات و جزوتام های ساحوی اردوی ملی بابت سال مالی 1400

NPA/MOD/1400/G-58/NCB 

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۷ - ۱۵:۵۵ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز قطعات و جزوتام های ساحوی اردوی ملی

تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز قطعات و جزوتام های ساحوی اردوی ملی بابت سال مالی 1400

NPA/MOD/1400/G-63/NCB 

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۶ - ۹:۳
Background image

امورات ترمیماتی و ساختمانی تعمیر وزینه جدید(ساختمانی، شبکه آبرسانی وشبکه برق)

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۶ - ۸:۵۷ Kabul
Background image

تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات حفر 3 حلقه چاه عمیق به قطر(14) انچ،عمق (120) متر

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۰:۲۳
Background image

اعلان قرارداد تهیه وتدارک (13) قلم تخم گل ،گل و نهال های مثمر وغیر مثمر با کیفیت ضرورت مدیریت زراعت و وترنری معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک

 

موضوع تدارک : موضوع تهیه و تدارک : (13) قلم تخم گل ،گل و نهال های مثمر وغیر مثمر با کیفیت ضرورت مدیریت زراعت و وترنری معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک ضرورت سال مالی 1400 نوع . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۱۴:۴۱ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه وتدارک قرارداد (5)موردایجاد وانستالیشن سافت ویرعریضه مدیریتی دفترمقام محترم وزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

Pagination