همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۰:۱۰ kabul
Background image

تهیه و تدارک 6 آیل باب قول اردو 217 و فرقه 219

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۰:۸ kabul
Background image

داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی داوطلبی تهیه وتدارک (شش قلم آئیل باب) مورد ضرورت قول اردوی 203منصوری

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی داوطلبی تهیه وتدارک (شش قلم آئیل باب) مورد ضرورت قول اردوی 203منصوری از بابت سال مالی1402از . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۰:۰ kabul
Background image

تهیه و تدارک 6 آیل باب قول اردو 205

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۹:۵۵
Background image

اعلان داوطلبی داوطلبی تهیه وتدارک (شش قلم آئیل باب) مورد ضرورت قول اردوی 201خالدبن ولید

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی داوطلبی تهیه وتدارک (شش قلم آئیل باب) مورد ضرورت قول اردوی 201خالدبن ولید از بابت سال . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۱۰:۵۱ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه اعطای قرارداد (25)قلم مواد تحکیمات صحرایی ضرورت جزوتام های قوماندانی فرقه 219 عمر ثالث بابت سال مالی 1401 :

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (25)قلم مواد تحکیمات صحرایی ضرورت جزوتام های قوماندانی فرقه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ - ۱۲:۳۸ kabul
Background image

اعلان تصمیم اعطاء قرارداد (سه)نوع بطری های مختلف السایز ضرورت سال مالی سال 1401

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک (سه)نوع بطری های مختلف السایز وسایط ثقلیه انجینری مورد . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - ۸:۵۳
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 4 قلم سولر آفتابی، لین برق،چنگک بطری و چارج کنترولر سولر جهت تغذیه مخابره سال 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 4 قلم سولر آفتابی، لین برق،چنگک بطری و چارج . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - ۸:۵۱
Background image

پیرامون اطلاعیه اعطای قرارداد (1) قلم بطری 12 ولت 100 امپیر ضرورت قطعات وجزوتام های ساحوی ومرکزی مجاهدین وزارت دفاع ا.ا.ا برای سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (1) قلم بطری 12 ولت 100 امپیر ضرورت قطعات وجزوتام های ساحوی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۱۰:۲۱ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 6 قلم ملحقات بستر قول اردوی 203 منصوری

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 6 قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های قول . . .

Pagination