همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۳:۴۲ Kabul
Background image

تهیه و تدارک 91 قلم ادویه تولیدی داخلی وزارت دفاع ملی

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 91 قلم ادویه تولیدی داخلی . . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ - ۱۲:۶ Kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 40 قلم مواد تحکیمات صحرایی انجنیری ضرورت قطعات مرکزی و قول اردو (215) عزم از بابت سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 40 قلم مواد تحکیمات صحرایی انجنیری ضرورت قطعات مرکزی و قول اردو (215) عزم از بابت . . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ - ۱۲:۱ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (7) قلم پرزه جات وسایط هاموی مودل (1152) زرهی ضرورت قطعات و جزوتامهای اردوی اسلامی ملی ازبابت سال 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (7) قلم پرزه جات وسایط هاموی مودل (1152) زرهی ضرورت قطعات و جزوتامهای اردوی اسلامی . . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ - ۱۱:۵۷ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (16) قلم پرزه جات وسایط هاموی مودل (1152) زرهی ضرورت قطعات و جزوتامهای اردوی اسلامی ملی ازبابت سال 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (16) قلم پرزه جات وسایط هاموی مودل (1152) زرهی ضرورت قطعات و جزوتامهای اردوی . . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ - ۱۱:۵۳ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 194 قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری ضرورت قوماندانی فرقه (219) عمر ثالث از بابت سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 194 قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری ضرورت قوماندانی فرقه (219) عمر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۷ - ۱۲:۱۶ kabul
Background image

تهیه و تدارک 91 قلم ادویه تولیدی داخلی وزارت دفاع ملی

تهیه و تدارک 91 قلم ادویه تولیدی داخلی وزارت دفاع ملی

شماره داوطلبی: NPD/MoD/1403/NCB/G-209

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی از تمام . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۷ - ۱۲:۸ kabul
Background image

به قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی کرایه دهی موازی 17 جریب زمین ملکیت وزارت دفاع ملی واقع (غند مخابره اسبق ولسوالی بگرام ولایت پروان) برای مدت 5 سال

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط (اشخاص حقیقی و حکمی مطابق رهنمود شرطنامه) دعوت به عمل میآورد تا در پروسه داوطلبی قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی، که مشخصات آن درج جدول . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ - ۱۴:۴۲ kabul
Background image

تهیه وتدارک(7و5)قلم رنګ باب پرینتر وکاپیرها ضرورت قطعات وجزوتامهای ساحوی ومرکزی ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی ستردرستیز وزارت وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1403.مجاهدین وزارت دفاع ا.ا.ا:

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی تهیه وتدارک(7و5)قلم رنګ باب پرینتر وکاپیرها   ضرورت قطعات وجزوتامهای ساحوی ومزکزی ریاست مخابره . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۴ - ۱۱:۳۶ kabul
Background image

تعدیل شرطنامه تهیه و تدارک 9 قلم مفروشات مساجد

تعدیل شرطنامه تهیه و تدارک 9 قلم مفروشات مساجد 

قبلاً پروژه تهیه و تدارک 9 قلم مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1403 از روش داوطلبی باز داخلی در . . .

Pagination