همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ - ۱۵:۱۳ kabul
Background image

علان دعوت به داوطلبی پروژه(تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیرمسجد شریف 1000نفری  برای ورکشاپ های مرکزی مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک

: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه(تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیرمسجد شریف 1000نفری  برای ورکشاپ های مرکزی مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک.)  

خواهشمندیم مضمون ذیل را . . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ - ۱۰:۳۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 23 قلم وسایل و تجهیزات اطلاعات جمعی ضرورت ریاست اوپراسیون ستردرستیز برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 23 قلم وسایل و تجهیزات اطلاعات جمعی ضرورت ریاست . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۹:۹
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه{ تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه آبرسانی و شبکه برق) اعمار 3 باب پوسته 20 نفری، سه باب تشنابهای صحرایی، سه باب پهره دار خانه تعمیر قرارگاه، یک باب چاه سپتیک یک خانه یی، یک باب گارد تاور دو منزله یک باب

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه{ تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه آبرسانی و شبکه برق) اعمار 3 باب پوسته 20 نفری، سه باب تشنابهای صحرایی، سه باب پهره دار خانه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۱۵:۱۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک (7)قلم پرزه جات وسایط هاموی زرهی سال مالی1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (7)قلم پرزه جات وسایط هاموی زرهی مورد نیاز قطعات وجزو تام های اردوی ملی اسلامی . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۱۴:۵۸
Background image

تهیه وتدارک(2)قلم تجهیزات مخابره(UHF)مترولای دستی DP-4801E وریپیتر موتورولا DR3000مدیریت اکمالات خدمات تخنیکی حمایوی ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی ستردرستیز وزارت دفاع ملی برای سال مالی 1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی داوطلبی تهیه وتدارک(2)قلم تجهیزات مخابره(UHF)مترولای دستی DP-4801E وریپیتر موتورولا DR3000مدیر . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۱۴:۵۰
Background image

تهیه و تدارک 9 قلم پرزه جات وسایط زرهی (هاموی)اصلی وباکیفیت ضرورت ریاست اسلحه و تخنیک برای قطعات وجزوتامهای اردوی ملی اسلامی ازبابت سال مالی 1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 9 قلم پرزه جات  وسایط زرهی (هاموی)اصلی وباکیفیت ضرورت ریاست اسلحه و تخنیک برای . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۱۴:۳۸
Background image

داوطلبی تهیه و تدارک 4 قلم بطری وسایط مختلف النوع زرهی ضرورت ریاست اسلحه و تخنیک برای قول اردو های ساحوی وجزوتامهای مرکزی وزارت دفاع ملی سال مالی 1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 4 قلم بطری وسایط مختلف النوع زرهی ضرورت ریاست اسلحه و تخنیک برای قول اردو های . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۶ - ۱۲:۴۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه(تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیرمسجد شریف 1000نفری  برای ورکشاپ های مرکزی مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک.)

: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه(تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیرمسجد شریف 1000نفری  برای ورکشاپ های مرکزی مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک.)  از طریق انترنت.

خواهشمن . . .

شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵ - ۱۱:۴۱
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطاء قرارداد در مورد تهیه و تدارک (56) قلم پرزه جات ماشین آلات خیاطی مدیریت عمومی ملبوسات نظامی وزارت دفاع ملی بابت سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (56)قلم پرزه جات ماشین آلات خیاطی مدیریت عمومی ملبوسات نظامی . . .

Pagination