همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۵:۲۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک پروژه (خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق،آبرسانی داخلی وخارجی وسیستم دیگدانهای گازی آن برای قوماندانی قول اردوی 209شاهین

موضوع تدارک:{ خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق،آبرسانی داخلی وخارجی وسیستم دیگدانهای گازی آن برای قوماندانی قول اردوی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۴:۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطآ قرارداد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی (5)باب دیپوی مهمات وپلچک های مقابل آن در مربوطات بیز دشت چمتله مربوط قوماندانی محترم عمومی لوژستیک مطابق پلان تدارکاتی

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست تدارکات به نماینده گی از ریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی، امورات (تهیه مواد واجرای . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۴:۰ Kabul
Background image

اعلان تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق، آبرسانی داخلی و خارجی وسیستم دیگدان های گازی آن برای گارنیزیون دارالامان مربوطه قوماندانی محترم فرقه 111 کابل مطابق پلان تدارکاتی

موضوع تدارک: تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق، آبرسانی داخلی و خارجی وسیستم دیگدان های گازی آن برای گارنیزیون دارالامان مربوطه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۳:۵۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق ،آبرسانی داخلی وخارجی و سیستم دیگدان های گازی آن برای شفاخانه شهید سردار محمد داود خان

موضوع تدارک: خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق ،آبرسانی داخلی وخارجی  وسیستم دیگدان های گازی آن برای شفاخانه شهید سردار . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۶:۸ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطآ قرارداد پروژه تهیه و تدارک 16 قلم محلولات طبی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تعداد (16) قلم تهیه و تدارک 16 قلم محلولات طبی مورد ضرورت  قوم . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۶:۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(C0202) به شرکت محترم الویس بست گروپ اف کمپنی از طریق انترنت

بدینوسیله به تاسی ازفقره)2(ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی درنظردارد قرارداد: (تثب . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۶:۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک 23 قلم مالزمه طبی مواد وقایوی مورد ضرورت مراکز صحی قوماندانیت صحیه ستردرستیز

موضوع تدارک : تهیه و تدارک 23 قلم  مالزمه طبی مواد وقایوی مورد ضرورت مراکز صحی  قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی  1400

نمبرتشخیصیه:  (MOD-1400-G-M0039-22700)

ریاست تدارکات . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۶:۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی : تهیه و تدارک (104)قلم پرزه ماشین آلات طبی لابراتواری مورد ضرورت مراکز صحی وآمریت ترمیم الات طبی قوماندانیت صحیه

موضوع تدارک : تهیه و تدارک (104)قلم پرزه ماشین آلات طبی لابراتواری مورد ضرورت مراکز صحی  وآمریت ترمیم الات طبی قوماندانیت صحیه از بابت سال مالی  1400

نمبرتشخیصیه:  (MOD-1400-G-M0228 . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۵:۵۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی : تهیه و تدارک 26 قلم پرزه جات اتوکلاف های ترکی مورد ضرورت مراکزصحی قوماندانیت صحیه

موضوع تدارک : تهیه و تدارک 26 قلم پرزه جات اتوکلاف های ترکی  مورد ضرورت مراکزصحی قوماندانیت صحیه از بابت سال  مالی 1400

نمبرتشخیصیه:  (MOD-1400-G-M0229-22411)

ریاست تدارکات وزارت دفاع . . .

Pagination