همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۳۱ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان 6 قلم بطری مختلف النوع وسایط غیر زرهی برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (6) قلم بطری مختلف النوع وسایط غیر زرهی ضرورت قطعات و جزوتامهای اردوی اسلامی ملی . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۳۱ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 214 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری ق 215 عزم برای سال مالی 1403

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 214 قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۱۱ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد تهیه وتدارک(10)قلم اجناس قرطاسیه باب ضرورت کورس سواد آموزی و مدارس دینی قطعات و  ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1403

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک(10)قلم اجناس قرطاسیه باب ضرورت کورس سواد آموزی و . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۷ - ۱۴:۵۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد درمورد تهیه و تدارک 23 قلم وسایل و تجهیزات اطلاعات جمعی ضرورت ریاست اوپراسیون ستردرستیز برای سال مالی 1403

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تعداد تهیه و تدارک 23 قلم وسایل و تجهیزات اطلاعات جمعی ضرورت . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۷ - ۱۴:۴۶ kabul
Background image

به قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط (اشخاص حقیقی و حکمی مطابق رهنمود شرطنامه) دعوت به عمل میآورد تا در پروسه داوطلبی قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی، که مشخصات آن درج جدول . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۷ - ۱۴:۳۲ kabul
Background image

اعلان داوطلبی پروژه امور حفظ و مراقبت یک پایه ماشین انجوگرافی، مورد ضرورت شفاخانه شهید سردار محمد داود خان

اعلان داوطلبی پروژه امور حفظ و مراقبت یک پایه ماشین انجوگرافی، مورد ضرورت شفاخانه شهید سردار محمد داود خان، قوماندانیت صحیه ستردرستیز...

خواهشمندیم مضمون ذیل را ازسلسله مراتب خویش، جهت . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۷ - ۹:۳۷ kabul
Background image

به قرارداد سپردن کانکریت ریزی و ایزوگام بامهای مغازه های نمبر 1 الی 16 واقع مکروریان دوم مدیریت عمومی کوپراتیف

مدیریت عمومی کوپراتیف کانکریت ریزی و ایزوگام بامهای مغازه های نمبر 1 الی 16 واقع مکروریان دوم ملکیت خویش را به قرارداد میدهد.

ادرس و مدت شرطنامه: روزهای رسمی از ساعت 8 صبح الی ختم . . .

شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۶ - ۱۴:۳۴ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 177 قلم ابزار کار و مواد خام ضرورت ورکشاپ ها برای سال مالی 1403.

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک (177) قلم افزار کار و مواد خام مورد ضرورت  ورکشاپ . . .

شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۶ - ۱۴:۳۰ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان 6 قلم تایر مختلف النوع وسایط غیر زرهی برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (6) قلم تایر مختلف النوع وسایط غیر زرهی ضرورت قطعات و جزوتامهای اردوی اسلامی ملی . . .

Pagination