همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۱:۳۵ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختمانی تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات شبکه برق برای قوماندانی مرکز تعلیمی نظامی کابل سال مالی 1400

بشکل کاپی/سافت (CD): داوطلبان میتوانند شرطنامه رابشکل سافت دریافت نموده وحق دارند بااصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده واطمینان خویش را حاصل نمایند....

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۱:۳۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختمانی (دیوار و کانال) برای بیز نمبر ( 3 ) چمتله قوماندانی دیپوی مهمات مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک سال مالی 1400.

بشکل کاپی/سافت (CD): داوطلبان میتوانند شرطنامه رابشکل سافت دریافت نموده وحق دارند بااصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده واطمینان خویش را حاصل نمایند...........

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۱:۳۲
Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۱:۳۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختمانی ،شبکه برق و شبکه آبرسانی بشمول چاه سپتیک 70 متر مکعب تعمیر کاغوش 40 نفری برای کندک چهارم لوای ششم نظم عامه ولسوالی شیندند ولایت هرات.

بشکل کاپی/سافت (CD): داوطلبان میتوانند شرطنامه رابشکل سافت دریافت نموده وحق دارند بااصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده واطمینان خویش را حاصل نمایند.....

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۵:۳۳ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی {تهیه و تدارک(11) قلم البسه باب معمول وغیر معمول باکیفیت برای رهایی زندانیان زندان بگرام

بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۵:۲۱ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک پروژه تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی اعمار دیوار جدید,امورات ترمیمات شبکه سیستم ابرسانی داخلی وفاضلاب تشنابها وشبکه برق قوماندانی حربی شوونځی

بشکل کاپی/سافت (CD): داوطلبان میتوانند شرطنامه رابشکل سافت دریافت نموده وحق دارند بااصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده واطمینان خویش را حاصل نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۵:۷ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک پروژه تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی ,شبکه برق وشبکه ابرسانی)

بشکل کاپی/سافت (CD): داوطلبان میتوانند شرطنامه رابشکل سافت دریافت نموده وحق دارند بااصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده واطمینان خویش را حاصل نمایند...

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ - ۱۴:۲ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک (1) قلم دستگاه مخابره (VHF) موترولا دستی VX264 ضرورت 81 تولی منطقوی اردوی ملی

داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند...

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۶:۱۰ Kabul
Background image

اعطای قرارداد تهیه و تدارک (33) قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی در نظر دارد که...

Pagination