همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۰:۲۳
Background image

اعلان قرارداد تهیه وتدارک (13) قلم تخم گل ،گل و نهال های مثمر وغیر مثمر با کیفیت ضرورت مدیریت زراعت و وترنری معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک

 

موضوع تدارک : موضوع تهیه و تدارک : (13) قلم تخم گل ،گل و نهال های مثمر وغیر مثمر با کیفیت ضرورت مدیریت زراعت و وترنری معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک ضرورت سال مالی 1400 نوع . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۱۴:۴۱ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه وتدارک قرارداد (5)موردایجاد وانستالیشن سافت ویرعریضه مدیریتی دفترمقام محترم وزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۹ - ۱۴:۵۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک مفروشات مورد نیاز قطعات و جزوتام های مرکزی اردوی ملی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۹ - ۱۴:۴۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز قطعات و جزوتام های مرکزی اردوی ملی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵ - ۹:۱۷ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک مواد تطهیریه آشپزخانه ها و طعام خانه های قطعات و جزوتام های مرکزی و ساحوی اردوی ملی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۵ - ۱۱:۱۴ Kabul
Background image

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 1 (رستورانت کلبه آرمان) به مساحت 241 متر مربع ملکیت مدیر عمومی کوپراتیف اردوی ملی

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید...

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۵ - ۱۱:۱۱ Kabul
Background image

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 10 به مساحت 241 متر مربع ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید...

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۵ - ۱۱:۶ Kabul
Background image

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 2 به مساحت 241 متر مربع ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید...

Pagination