همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۹ - ۱۳:۲۳ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تعداد (11) قلم البسه باب معمول وغیر معمول باکیفیت برای رهایی زندانیان زندان بگرام

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تعداد (11) قلم البسه باب معمول وغیر معمول باکیفیت برای رهایی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۹ - ۱۳:۱۹ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر (W-C0172) به شرکت ساختمانی و سرکسازی بلال کیهان!

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۴:۱۱ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 17 قلم مالزمه و مواد هیمودیالیز مورد ضرورت شفاخانه ها و مراکز صحی قوماندانیت صحیه ستردرستیز

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی تهیه و تدارک 17 قلم مالزمه و مواد هیمودیالیز مورد ضرورت  شفاخانه ها...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۱۴:۲۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر (W-C0125)به شرکت ساختمانی اکمان عبید

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۱۴:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(C0134) به شرکت ساختمانی اکمان عبید

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود قرارداد پروژه: امورات ساختمانی یک باب تعميردومنزله اداري هشت اطاقه براي قرارگاه تولي دوم لواي اول سرحدي . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۱۴:۲۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی، دیوار و کانال، برای بیز نمبر (3) چمتله قوماندانی دیپوی مهمات مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: پروژه تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۴:۱۱ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات شبکه برق برای قوماندانی مرکز تعلیمی نظامی کابل

موضوع تدارک تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات شبکه برق برای قوماندانی مرکز تعلیمی KMTC }

نمبرتشخیصیه (MOD-1400-W-CO150-25105)

آدرس ومدت اخذ شرطنامه:ریاست تدارکات واقع خواجه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ - ۱۱:۳۰
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دو قلم چوب سوخت طبخ اعاشه (بلوط و ارچه) ضرورت قول اردو های ساحوی اردوی

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت دفاع ملی

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳ - ۱۴:۲۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاقرادادپروژه تهیه و تدارک (1) قلم دستگاه مخابره (UHF) موترولا دستی -VX264 ضرورت 81 تولی منطقوی اردوی ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطاء قرارداد پروژه تهیه و تدارک (1) قلم دستگاه مخابره (UHF) موترولا دستی -VX264  ضرورت 81 تولی . . .

Pagination