همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۶ - ۱۶:۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 65 قلم پرزه جات اتومات

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۶ - ۱۶:۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 15 قلم تجهیزات ورزشی و تفریحی

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۰ - ۱۰:۲۶
Background image

اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر13و 14 ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

مدیریت عمومی کوپراتیف مغازه نمبر13 و 14 تحت بلاک 104 ملکیت خویش را به مساحت...

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۷ - ۱۰:۳۲
Background image

اعلان تهیه و تدارک 5 قلم بالتی مختلف النوع و یک قلم چارچر

تهیه و تدارک 5 قلم بالتی مختلف النوع و یک قلم چارچر مورد نیاز ریاست محترم انجنیری...

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۱ - ۱۱:۵۵ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه 5 مورد ایجاد و انستالیشن سافت ویرعریضه مدیریتی

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی وچاپ جراید واخبار ایمیل اقدامات مبارزه با شیوع وبررسی کرونا ادارات...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۸:۲۳
Background image

اعلان پروسه ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی وچاپ جراید واخبار ایمیل اقدامات...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۱:۴۷
Background image

اعلان تدارکات خدمات دوخت یونیفورم مورد نیاز قطعات و جزوتام های اردوی ملی

داره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۱:۴۱
Background image

اعلان تهیه و تدارک ظروف مورد نیاز قطعات و جزوتامهای اردوی ملی

داره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۱:۳۳
Background image

اعلان تهیه و تدارک 109 قلم افزارکار مختلف النوع

داره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت..‌.

Pagination