همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۷ - ۱۲:۵۸ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی (28) قلم مواد مصرفی ماشین آلات مطبعه ریاست مخاره برای سال مالی1401

اعلان داوطلبی (28) قلم مواد مصرفی ماشین آلات مطبعه ریاست مخاره برای سال مالی1401.

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۱۰:۴۴
Background image

درمورد نشراعلان انترنیتی  (12) قلم مواداعاشوی حبوبات

موضوع تدارکات : پروژه تهیه و تدارک (12) قلم مواداعاشوی( حبوبات باکیفیت) مورد ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی وقول اردوهای ساحوی درهشت لات برای شش ماه اخیرسال مالی 1401 ریاست لوژستیک . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۱۰:۳۹ Kabul
Background image

تهیه و تدارک لات سوم 28 قلم رنگباب وکارترج ها برای پرنتر ها وماشین های فوتو کاپی قطعات وجزوتامهای مرکزی برای سال مالی1401

تهیه و تدارک لات سوم 28 قلم رنگباب وکارترج ها برای پرنتر ها وماشین های فوتو کاپی قطعات وجزوتامهای مرکزی برای سال مالی1401نوع قرارداد: باالمقطع، روش تدارکات :داوطلبی بازداخلی

خواهشمندی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۱۰:۱۸
Background image

داوطلبی تهیه و تدارک سه قلم مواد اعاشوی (گوشت مرغ،گوشت گاو،گوشت گوسفند –بز) سال 1401

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود .

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۱۰:۱۲ Kabul
Background image

تهیه و تدارک یک قلم نان خشک از آرد غنی شده ضرورت شش ماه اخیر سال مالی 1401

تهیه و تدارک یک قلم نان خشک از آرد غنی شده ضرورت شش ماه اخیر سال مالی 1401:

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۱۰:۷
Background image

اعلان داوطلبی تهیه وتدارک چهار قلم میوه تازه ضرورت اردوی ملی سال 1401

اعلان داوطلبی تهیه وتدارک چهار قلم میوه تازه ضرورت اردوی ملی سال 1401

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۱۰:۲
Background image

تهیه و تدارک 12 قلم ترکاری باب ضرورت شش ماه اخیر سال مالی 1401

 تهیه و تدارک 12 قلم ترکاری باب ضرورت شش ماه اخیر سال مالی 1401:

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۹:۵۸
Background image

تهیه و تدارک 8 قلم مواد تطهیریه آشپزخانه ضرورت شش ماه اخیر سال مالی 1401

موضوع: تهیه و تدارک 8 قلم مواد تطهیریه آشپزخانه ضرورت شش ماه اخیر سال مالی 1401:

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی . . .

Pagination