همه داوطلبی ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۵ - ۱۴:۳۲
Background image

اطلاعیه تعداد 38 قلم اجناس مفروشاتی قول اردوی های ۲۰۹ شاهین، ۲۱۵ میوند و ۲۱۷ پامیر

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی و چاپ جراید و اخبار ایمیل اقدامات...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۵ - ۱۴:۲۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 38 قلم اجناس مفروشاتی قول‌اردوهای ۲۰۱ سیلاب و ۲۰۳ تندر

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی و چاپ جراید و اخبار ایمیل اقدامات...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۵ - ۱۲:۴۳ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی ۱۵ قلم سامان آلات ابزارکار ورکشاپ‌های انجنیری

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی و چاپ جراید و اخبار ایمیل اقدامات...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۱۲:۱۸ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی 26 قلم وسایل و مالزمه انجنیری

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی و چاپ جراید و اخبار ایمیل اقدامات...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۱۲:۵ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک(5) قــلم مواد مفروشاتی مساجد ضرورت قطعات وجزو تام های اردوی ملی

تهیه وتدارک(5) قــلم مواد مفروشاتی مساجد ضرورت قطعات وجزو تام های اردوی ملی...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۱۲:۱ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک(1) قــلم مواد غذائی خشک خارجی (داگفود) باکیفیت ،برای سگهای تعلیمی

تهیه وتدارک(1) قــلم مواد غذائی خشک خارجی (داگفود) باکیفیت ،برای سگهای تعلیمی خنثی سازی ماین...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۱۱:۵۵ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک(30) قــلم قــرطــاسیه باب ضرورت قطعات و جــزوتـامهای قــول اردو هــای ساحــوی

تهیه وتدارک(30) قــلم قــرطــاسیه باب ضرورت قطعات و جــزوتـامهای قــول اردو هــای ساحــوی...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۱۰:۳۵ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تعمیر کودکستان برای مدیریت ملبوسات واقع ششدرک

پروژه پروسه کاری امورات ساختمانی ، شبکه برق و شبکه آبرسانی تعمیر دومنزله تهکوی دار بشمول چاه سپتیک و تعمیر کودکستان برای...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۰:۲۲ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 16 قلم محلولات طبی

کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی وچاپ جراید واخبار ایمیل اقدامات مبارزه با شیوع وبررسی کرونا ادارات تمام...

Pagination