همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۷ - ۱۳:۱۱ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی 19 قلم مواد خام طباعتی

موضوع تدارک : تهیه وتدارک (19) قلم مواد خام طباعتی ضرورت مدیریت مطبعه معاونیت خدمات تخنیکی...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۷ - ۱۰:۵۳ kabul
Background image

تهیه و تدارک 2 قلم ماشین فوتوکاپی شارپ رنگه سیاه و سفید

: تهیه وتدارک (2) قلم ماشین فوتوکاپی شارپ رنگه وسیاه وسفید ضرورت...

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۴ - ۱۴:۲۸ kabul
Background image

تهیه و تدارک پنج قلمتجهیزات کمپیوتری عصری ضرورت ریاست مخابره

تهیه و تدارک پنج قلمتجهیزات کمپیوتری عصری ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز ازبابت...

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳ - ۱۱:۴۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادهای امورات ساختمای ذخیره فلزی

بدینوسیله به تاسی ازفقره {2} ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۰ - ۱۳:۳۶ kabul
Background image

اعلان تصمیم اعطاء قرارداد تهیه و تدارک (یک) قلم پروسه کاری، نصب و منتاژ سیستم سولر

به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۴:۱۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 85 قلم پرزه جات تجهیزات اتومات ورکشاپ

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۱:۱۰
Background image

اعلان تصمیم اعطا قرارداد تعمیر یک منزله چهار اطاقه

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها:امورات(ساختمانی وشبکه برق وآبرسانی )تعمیر . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۹:۲۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 18قلم پرزه جات تخنیکی ماشین آلات طباعتی

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۹:۲۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد حفظ و مراقبت خدمات دیتابیس نرم افزار BPET ترتیب بودیجه وپیگیری مصارف

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای حفظ و...

Pagination