همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷ - ۱۲:۱۲ kabul
Background image

 پیرامون اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 112 قلم ظروف قول اردوی 207 الفاروق

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 112 قلم ظروف و لوازم تجهیزات مطبخ و طعام خانه . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۶ - ۹:۲۴
Background image

پیرامون اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد  6 قلم ملحقات بستر

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 6 قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ - ۱۰:۱۶
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد (112)قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ وطعام خانه ها ضرورت قطعات جزوتامها موسسات وادارات مرکزی وزارت دفاع ا.ا.ا برای سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (112)قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ وطعام خانه ها ضرورت قطعات . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ - ۱۰:۱۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 112 قلم ظروف قول اردوی ۲۰۳منصوری سال 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 112 قلم ظروف و لوازم تجهیزات مطبخ و طعام خانه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ - ۱۲:۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 112 قلم ظروف و لوازم تجهیزات مطبخ و طعام خانه بابت سال مالی 1401

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 112 قلم ظروف و لوازم تجهیزات مطبخ و طعام خانه ضرورت قول اردوی 215عزم از بابت سال مالی 1401 ز روش داوطلبی باز  به شکل بالمقطع دارای...

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ - ۱۱:۴۱
Background image

نشراطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(C0105) به شرکت های مشترک ساختمانی اکمان عبید،عدنان الهام و مسعود حامد (JV)

بدینوسیله به تاسی ازفقره)2(ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی درنظردارد قرارداد: (تهیه مواد ساختمانی،برق و آبرسانی در دیپوی . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ - ۱۲:۵۲ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پیرامون اطلاعیه اعطای قرارداد 8  قلم اجناس اشتهاری وتبلغاتی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک (8 ) قلم اجناس اشتهاری وتبلغاتی مورد ضرورت قطعات . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۲:۱۴
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد 32 قلم پرزه جات جین کیبل از بابت سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 32 قلم پرزه جات جین کیبل مورد ضرورت مدیریت کیبل . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۲:۱۳
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد(69)قلم کتب ضرورت کتاب خانه های قرارگاه وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (69)قلم کتب ضرورت کتاب خانه های قرارگاه قطعات وجزوتام های . . .

Pagination