همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۳۰ - ۱۴:۴۷ Kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد درمورد تهیه و تدارک 153 تحکیمات صحرایی

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۳۰ - ۱۴:۳۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (8) قلم اجناس اشتهاری وتبلغاتی

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (8 ) قلم اجناس اشتهاری وتبلغاتی مورد ضرورت قطعات وجزوتام های وزارت دفاع ملی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۹ - ۱۳:۳۳
Background image

تهیه و تدارک(23)قلم تجهیزات اطلاعات جمعی ضرورت قطعات وجزوتام های وزارت دفاع ملی

تهیه و تدارک(23)قلم تجهیزات اطلاعات جمعی ضرورت قطعات وجزوتام های وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1401:

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۷ - ۹:۱۴
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد 8 قلم مواد تطهیریه

پیرامون اطلاعیه اعطای قرارداد 8 قلم مواد تطهیریه از بابت سال مالی 1401:

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۷ - ۸:۵۹
Background image

تهیه و تدارک(69)قلم کتب ضرورت کتاب خانه های قرارگاه قطعات وجزوتام های وزارت دفاع ملی

تهیه و تدارک(69)قلم کتب ضرورت کتاب خانه های قرارگاه قطعات وجزوتام های وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1401:

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۶ - ۹:۹ Kabul
Background image

تهیه و تدارک (8) قلم مفروشات ضرورت مساجد قطعات وجزوتامهای وزارت دفاع ملی

اعلان دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک (8) قلم مفروشات ضرورت مساجد قطعات وجزوتامهای وزارت دفاع ملی  برای سال مالی1401نوع قرارداد: باالمقطع، روش تدارکات :داوطلبی بازداخلی

خواهشمندیم . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۴۶
Background image

تصمیم اعطاءقرارداد (143) پایه کمره های امنیتی در(9) گارنیزیون های مرکزی باتمام تجهیزات تخنیکی وملزمات آن ضرورت ریاست کشف استخبارات ستردرستیزوزارت دفاع ملی سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.اعطاءقرارداد (143) پایه کمره های امنیتی در(9) گارنیزیون های مرکزی باتمام . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۴۰
Background image

پروژه تهیه و تدارک تعداد(17) قلم وسایل و مالزمه انجنیری ضرورت قطعات مرکزی وجزوتام های ساحوی ریاست انجینری ستردرستیزوزارت دفاع ملی برای سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد اعطاء   

پروژه تهیه و تدارک تعداد(17) قلم وسایل و مالزمه انجنیری ضرورت . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۳۴
Background image

اعلان تصمیم اعطا قرار داد (2) قلم مواد خوراکه حیوانی ضرورت سال ۱۴۰۱

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک (2)قلم مواد خوراکه حیوانی باکیفیت ضرورت مدیریت زراعت و . . .

Pagination