همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۲:۶
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد 8 قلم مفروشات مساجد از بابت سال مالی 1401:

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک (8) قلم مفروشات ضرورت مساجد قطعات وجزوتامهای . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳ - ۱۱:۴۳ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاءقرارداد تهیه وتدارک 40 قلم پرزه جات اتومات پرنتر،فوتوکاپی ،کاپیرها وکمپیوت

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد پروژه تهیه وتدارک 40 قلم پرزه جات اتومات پرنتر،فوتوکاپی . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - ۹:۳۷
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله 

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری ضرورت  قو . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ - ۹:۲۵ kabul
Background image

تهیه وتدارک (5) قلم ازجمله (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت ریاست مخابره

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک (5) قلم ازجمله (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ - ۹:۱ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد امور تهیه و تدارک خدمات حفظ و مراقبت و ترمیم وسطی 116 عراده وسایط مختلف النوع، استیشن های اطفایه قطعات مرکزی و ساحوی اردوی ملی، مورد ضرورت ریاست اوپراسیون وزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره 2 ماده چهل سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت دفاع ملی درنظردارد تا قرارداد «امور تهیه و تدارک خدمات حفظ و مراقبت و ترمیم وسطی 87 عراده ( . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۰:۶ Kabul
Background image

داوطلبی تهیه و تدارک (112) قلم ظروف باب و تجهیزات مطبخ بداخل سه لات

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (112)قلم ظروف باب وتجهیزات مطبخ بداخل سه لات ضرورت قول اردو های (201 خالدابن ولید . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۹:۵۸
Background image

تهیه و تدارک (112)قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ وطعام خانه ها ضرورت قطعات جزوتامها موسسات وادارات مرکزی مجاهدین وزارت دفاع

تهیه و تدارک (112)قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ وطعام خانه ها ضرورت قطعات جزوتامها موسسات وادارات مرکزی مجاهدین وزارت دفاع ا.ا.ا برای سال مالی 1401:

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۵ - ۹:۴۴
Background image

تهیه و تدارک 112 ظروف باب

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۳۰ - ۱۴:۴۹ Kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه اعطای قرارداد (3) نوع بطری مختلف السایز

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع . . .

Pagination