بیانیه های مطبوعاتی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۸ - ۹:۵۰
Background image

کشته شدن62  تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 74 وظایف خاص کوماندویی...

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۷ - ۱۳:۴۹
Background image

کشته شدن 48 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

کابل-افغانستان: نیروهای دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده81 وظایف...

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۰:۱۳
Background image

کشته شدن 82 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 15 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 81 وظایف خاص کوماندویی...

شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۱:۴۱
Background image

کشته شدن 42 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 10 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 81 وظایف خاص کوماندویی...

جمعه ۱۳۹۸/۳/۲۴ - ۱۲:۱۶
Background image

کشته شدن 38 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 9 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۳ - ۱۲:۱۰
Background image

کشته شدن 76 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 8 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۱:۱۳
Background image

کشته شدن126 تن دهشت افگن  در نقاط مختلف کشور

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 7 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 77 وظایف خاص کوماندویی و 6 ضربه هوائی...

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۱ - ۱۲:۱۳
Background image

کشته شدن 63 تن دهشت افگن  در نقاط مختلف کشور

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 9 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 78 وظایف خاص کوماندویی...

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۱۳:۱۲
Background image

کشته شدن41 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 7 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی...

Pagination