بیانیه های مطبوعاتی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۱۴:۹
Background image

فراغت ۴۵۰ تن مجاهد دیگر از قطعات و جزوتام های فرقه ۲۱۹ عمر ثالث "رض"

به تعداد ۴۵۰ تن مجاهدین قطعات و جزوتام های فرقه ۲۱۹ عمر ثالث "رض" (بدخشان) پس از فراگیری آموزش های نظامی و مسلکی ۳ ماهه روز گذشته، طی برگزاری محفل با شکوه ی از مرکز تعلیمی این فرقه فارغ گردیدند.

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۲۱:۴۹
Background image

فراغت ۳۲۱ تن مجاهد از مرکز تعلیمی حضرت ابوبکر صديق "رض" قول اردوی عمری

به تعداد ۳۲۱ تن مجاهد پس از آموزش های نظامی و مسلکی سه ماهه، امروز طی مراسمی از مرکز تعلیمی حضرت ابوبکر صديق "رض" قول اردوی ۲۱۷ عمری فارغ گردیدند.

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۱:۷
Background image

قوماندانیت صحیه ستردرستیز ۷۹ قلم دوا و ملزومات طبی را برای مراکز صحیه قطعات توزیع و  اکمال کرد

قوماندانیت صحیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی، ۷۹ قلم ادویه و ملزومات طبی را برای مراکز صحیه قطعات و جزوتام های مرکزی و ساحوی توزیع و اکمال نمود.

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۲۱:۸
Background image

معاون جدید قول اردوی ۲۱۷عمری معرفی و به کار آغاز کرد

بر اساس لزوم دید رهبری وزارت دفاع ملی ملا  محمد عيسی "یاسين" قوماندان اسبق لوای حمایه و امنيت وزارت دفاع ملی که به حیث معاون جدید قول اردوی ۲۱۷عمری تعین شده بود؛ امروز توسط حاجی مالی خان "صدیق" معا

شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۸ - ۱۸:۱۳
Background image

قوماندان جدید لوای حمایه و امنیت وزارت دفاع رسما معرفی شد

بر اساس لزوم دید رهبری وزارت دفاع ملی ملا آغا محمد "حاجی ابراهیم" معاون اسبق قول اردوی ۲۱۷ عمری که به حیث قوماندان جدید لوای حمایه و امنیت وزارت دفاع ملی تعین شده بود، امروز توسط حاجي مالی خان "صدی

شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۸ - ۱۰:۲۶
Background image

منسوبین قول اردوی ۲۰۹ الفتح تعدادی آثار قدیمه و عتیقه جات را در ولایت بامیان کشف و ضبط نمودند

روز گذشته بر اساس راپور های استخباراتی مدیریت استخبارات قوماندانی قول اردوی ۲۰۹ الفتح وزارت دفاع ملی در هماهنگی با منسوبین استخبارات ولایات بامیان، کابل و مزار سه تن از قاچاقچیان را شناسایی و‌ دستگ

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۲۱:۵۶
Background image

فراغت ۱۳۳ تن مجاهد از بخش های مختلف مسلکی قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض"

۱۳۳ تن مجاهدین قطعات و جزوتام قول اردوی های مرکزی و ساحوی، پس از سپری نمودن آموزش های نظامی و مسلکی ۸ هفته ی امروز طی مراسمی از  مکتب مسلکی قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "ر

شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۱ - ۱۸:۳۴
Background image

‏فراغت ۴۸۰ تن مجاهد از فرقه "قوت های خاص" وزارت دفاع ملی 

۴۸۰ تن مجاهدین پس از سپری نمودن چهارده هفته تعلیمات پیشرفته نظامی و مسلکی، امروز طی مراسم خاصی از فرقه "قوت های خاص" وزارت دفاع ملی فراغت حاصل نمودند.

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۳:۵
Background image

فراغت ۵۳ تن مجاهد دیگر از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی عبدالله ابن مسعود "رض"

به تعداد ۵۳ تن مجاهدین قطعات وجزوتام قول اردوی های مرکزی و ساحوی پس از آموزش های نظامی و مسلکی از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض" فارغ گردیدند.

Pagination