بیانیه های مطبوعاتی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۹:۴۸
Background image

20 تن دهشت افگن کشته شدند

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 17 عملیات مشترک تهاجمی...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۰:۴۷
Background image

72 تن دهشت افگن کشته شدند​​​​​​​

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 22 عملیات مشترک تهاجمی...

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - ۱۰:۷
Background image

117 تن دهشت افگن کشته شدند​​​​​​​

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 22 عملیات مشترک تهاجمی...

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۹ - ۱۱:۴۷
Background image

71 تن دهشت افگن کشته شدند​​​​​​​

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 20 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده 22

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸ - ۱۰:۱۶
Background image

60  تن دهشت افگن کشته شدند

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته ۱۹ عملیات مشترک تهاجمی...

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۰:۲۶
Background image

64  تن دهشت افگن کشته شدند

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته ۱۹ عملیات مشترک تهاجمی...

جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۶ - ۱۱:۳۲
Background image

۸۳  تن دهشت افگن کشته شدند

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 20 عملیات مشترک تهاجمی...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۵ - ۱۱:۵۸
Background image

125 تن دهشت افگن کشته شدند

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 19 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۱۱:۸
Background image

114 تن دهشت افگن کشته شدند

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 16 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی...

Pagination