بیانیه های مطبوعاتی

جمعه ۱۳۹۸/۵/۱۱ - ۱۰:۳۲
Background image

100 تن دهشت افگن کشته شدند!

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 12  عملیات مشترک تهاجمی...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۰ - ۹:۳۰
Background image

118 تن دهشت افگن کشته شدند!

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 12  عملیات مشترک تهاجمی....

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۹ - ۱۰:۲۰
Background image

180 تن دهشت افگن کشته شدند!

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 10  عملیات مشترک تهاجمی...

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۰:۱۶
Background image

78 تن دهشت افگن کشته شدند!

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 9  عملیات مشترک تهاجمی...

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۰:۴۴
Background image

108 تن دهشت افگن کشته شدند!

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته10 عملیات مشترک تهاجمی...

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۶ - ۹:۳۵
Background image

73 تن دهشت افگن کشته شدند!

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 8 عملیات مشترک تهاجمی....

شنبه ۱۳۹۸/۵/۵ - ۹:۱۴
Background image

46 تن دهشت افگن کشته شدند!

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 10 عملیات مشترک تهاجمی...

جمعه ۱۳۹۸/۵/۴ - ۱۳:۶
Background image

78 تن دهشت افگن کشته شدند!

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 10 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی ... .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳ - ۹:۲۴
Background image

41 تن دهشت افگن کشته شدند!

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 10 عملیات مشترک تهاجمی...

Pagination