منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۱۴:۵۸ kabul
Background image

کرایه دهی موازی 26 جریب زمین ملکیت وزارت دفاع ملی واقع (ولسوالی دند ولایت کندهار) برای مدت 5 سال

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط (اشخاص حقیقی و حکمی مطابق رهنمود شرطنامه) دعوت به عمل میآورد تا در پروسه داوطلبی قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی، که مشخصات آن درج جدول ذیل میباشد، اشتراک نموده، شرطنامه را طی درخواست از ریاست تدارکات این وزارت واقع خواجه بغرا ویا وبسایت وزارت تسلیم شوند.

سایر معیارات

تاریخ افرگشایی

مقدار لازمه  تضمین آفر

نمبر . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۱۴:۵۶ kabul
Background image

تهیه و تدارک (4)قلم ماشین آلات بخش طبی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد پروژه  تهیه و تدارک (4)قلم ماشین آلات بخش طبی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۳:۳
Background image

اعمار دیپوی مهمات برای قوماندانی قول اردوی قوای هوائی کابل وزارت دفاع ملی

امورات (ساختمانی وشبکه برق) اعمار دیپوی مهمات برای قوماندانی قول اردوی قوای هوائی کابل وزارت دفاع ملی ازبابت ...

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۱۴:۵۸

کرایه دهی موازی 26 جریب زمین ملکیت وزارت دفاع ملی واقع (ولسوالی دند ولایت کندهار) برای مدت 5 سال

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط (اشخاص حقیقی و حکمی مطابق رهنمود شرطنامه) دعوت به عمل میآورد تا در پروسه داوطلبی قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی، که مشخصات آن درج جدول . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۱۴:۵۶

تهیه و تدارک (4)قلم ماشین آلات بخش طبی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد پروژه  تهیه و تدارک (4)قلم ماشین آلات بخش طبی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۱۳:۴۰

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد یک قلم کمپل قول اردو 215 عزم برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک یک  قلم کمپل پشمی رنگ عسکری سبز ضرورت قوماندانی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۹:۱۵

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک(31)قلم رنگ باب وکارترج هابرای پرنترهاوماشین های فوتوکاپی قول اردو های ساحوی وجزوتام های مرکزی ریاست مخابره ستردرستیزوزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک(31)قلم رنگ باب وکارترج هابرای پرنترهاوماشین های . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۹:۱۳

اعطاءقرارداد (4)قلم باطری و(6)تایر باب وسایط (رنجر-فوردایفرست –انترنشل-تریلر)ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی وزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (4)قلم باطری و(6)تایر باب وسایط (رنجر-فوردایفرست –انترنشل . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۹:۱۱

اعطاءقرارداد (1)قلم کمپل پشمی رنگ عسکری ضرورت قطعات وجزوتام های مرکزی وزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (1)قلم کمپل پشمی رنگ عسکری ضرورت قطعات وجزوتام های مرکزی . . .