منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۸:۲۲
Background image
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۶
Background image

اعلان تهیه مواد و تهیه امورات انتقال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی جهت تدابیری امنیت و حفاظتی دیوار بیز فرقه 111 کابل واقع پلچرخی‎‎

موضوع تدارک: تهیه امورات انتقال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی جهت تدابیری امنیت و حفاظتی دیوار بیز فرقه 111 کابل واقع پلچرخی.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-C0191-25105)

ریاست تدارکات . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۳:۳
Background image

اعمار دیپوی مهمات برای قوماندانی قول اردوی قوای هوائی کابل وزارت دفاع ملی

امورات (ساختمانی وشبکه برق) اعمار دیپوی مهمات برای قوماندانی قول اردوی قوای هوائی کابل وزارت دفاع ملی ازبابت ...

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۸:۲۲
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۶

اعلان تهیه مواد و تهیه امورات انتقال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی جهت تدابیری امنیت و حفاظتی دیوار بیز فرقه 111 کابل واقع پلچرخی‎‎

موضوع تدارک: تهیه امورات انتقال و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی جهت تدابیری امنیت و حفاظتی دیوار بیز فرقه 111 کابل واقع پلچرخی.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-C0191-25105)

ریاست تدارکات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۵

نشراطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر (MOD-1400-W-C0131-25105) از طریق انترنت!

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: پروژه امورات ساختمانی تعمیر دومنزله اداری . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۵:۳۱

اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختمانی محل سطرواخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوست قول اردوی 203تندر.

موضوع تدارک: تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی محل سطر واخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوستقول اردوی 203 تندر سال مالی 1400،

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۳:۲۹

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی اعمار میدانچه برای قوماندانی مفرزه هوایی ولایت بدخشان

موضوع تدارک: تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی اعمار میدانچه برای قوماندانی محترم مفرزه هوایی ولایت بدخشان از بابت سال مالی 1400.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-C0159 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۷ - ۹:۱۲