بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲ - ۱۱:۶
Background image

درمورد نشراعلان انترنیتی  تهیه وتدارک (143) پایه کمره های امنیتی

درمورد نشراعلان انترنیتی  تهیه وتدارک (143) پایه کمره های امنیتی

موضوع تدارکات : پروژه  تهیه وتدارک (143) پایه کمره های امنیتی در(9) گارنیزیون های مرکزی باتمام تجهیزات تخنیکی وملزمات . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ - ۱۲:۱ Kabul
Background image

درمورد نشراعلان انترنیتی  (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه استراتیژیک

درمورد نشراعلان انترنیتی  (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه استراتیژیک

موضوع تدارکات :به اساس کتنگ واصله قراراست بتاریخ 3/7/1401جلسه آفرگشائی   پروژه تهیه و تدارک (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ - ۱۱:۵۵ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه وتدارک یک قلم گاز مایع طبخ اعاشه ضرورت سال مالی1401

موضوع: اعلان داوطلبی تهیه وتدارک یک قلم گاز مایع طبخ اعاشه ضرورت سال مالی1401

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ - ۱۱:۴۷ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه وتدارک (7) قلم تجهیزات وکمپیوتری موردضرورت ریاست مخابره سال1401

 

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت ریاست مخابره از بابت سال مالی1401دارای . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۷ - ۱۳:۱۸ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (40)قلم پرزه جات اتومات (پرنتر ،فوتوکاپی،کاپیر هاوکمپیوتر)مورد ضرورت جزوتامهای وزارت دفاع ملی امارت اسلامی 

موضوع :اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (40)قلم پرزه جات اتومات (پرنتر ،فوتوکاپی،کاپیر هاوکمپیوتر)مورد ضرورت جزوتامهای وزارت دفاع ملی امارت اسلامی 

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۷ - ۱۳:۱۳ Kabul
Background image

تهیه و تدارک 32 قلم پرزه جات جین کیبل مورد ضرورت ریاست مخابره سال مالی 1401

موضوع: تهیه و تدارک 32 قلم پرزه جات جین کیبل مورد ضرورت ریاست مخابره سال مالی 1401:

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی تهیه و . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۷ - ۱۲:۵۸ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی (28) قلم مواد مصرفی ماشین آلات مطبعه ریاست مخاره برای سال مالی1401

اعلان داوطلبی (28) قلم مواد مصرفی ماشین آلات مطبعه ریاست مخاره برای سال مالی1401.

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۱۰:۴۴
Background image

درمورد نشراعلان انترنیتی  (12) قلم مواداعاشوی حبوبات

موضوع تدارکات : پروژه تهیه و تدارک (12) قلم مواداعاشوی( حبوبات باکیفیت) مورد ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی وقول اردوهای ساحوی درهشت لات برای شش ماه اخیرسال مالی 1401 ریاست لوژستیک . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۱۰:۳۹ Kabul
Background image

تهیه و تدارک لات سوم 28 قلم رنگباب وکارترج ها برای پرنتر ها وماشین های فوتو کاپی قطعات وجزوتامهای مرکزی برای سال مالی1401

تهیه و تدارک لات سوم 28 قلم رنگباب وکارترج ها برای پرنتر ها وماشین های فوتو کاپی قطعات وجزوتامهای مرکزی برای سال مالی1401نوع قرارداد: باالمقطع، روش تدارکات :داوطلبی بازداخلی

خواهشمندی . . .

Pagination