بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۹ - ۱۰:۱۹ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه{ تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی شبکه برق و آبرسانی اعمار پوسته (10) نفری برای بند برق ولسوالی کجکی مربوط قوماندانی قول اردوی 215 عزم از بابت سال مالی 1402}

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه{ تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی شبکه برق و آبرسانی اعمار پوسته (10) نفری برای بند برق ولسوالی کجکی مربوط قوماندانی قول اردوی 215 عزم از . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۹ - ۱۰:۱۰ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (8)قلم کاغذ های ماشین آلات تشخیص وظیفوی و فلم های دستگاه های رادیولوژی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (8)قلم کاغذ های ماشین آلات تشخیص وظیفوی و فلم های دستگاه های رادیولوژی مورد ضرورت . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۹ - ۱۰:۲ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (25)قلم مواد مصرفی وقایوی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (25)قلم مواد مصرفی وقایوی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۹ - ۹:۵۸ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (11)قلم واکسین ها و مواد مصرفی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (11)قلم واکسین ها و مواد مصرفی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶ - ۹:۹
Background image

پروسه  داوطلبی تهیه وتدارک(1)قلم تجهیزات مخابره(UHF)ریپیترموترولای SLR-8000 مدیریت اکمالات خدمات تخنیکی حمایوی ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی ستردرستیز وزارت دفاع ملی برای سال  مالی 1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی تهیه وتدارک(1)قلم تجهیزات مخابره(UHF)ریپیترموترولای SLR-8000 مدیریت اکمالات خدمات تخنیکی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۰:۱۵
Background image

 تهیه و تدارک (180) پایه کمره های امنیتی ثابت و متحرک

شماره داوطلبی: NPD/MoD/1402/NCB/G-0010

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۳ - ۱۴:۵۱
Background image

اعلان جلسه قبل ازداوطلبی تهیه و تدارک 7 قلم تجهیزات پولیگون از بابت سال مالی 1402

بنابر تیلفون های مکرر داوطلبان که خواهان وضاحت پیرامون مشخصات اجناس درج شرطنامه  تهیه و تدارک 7 قلم تجهیزات پولیگون ضرورت ریاست تعلیم و تربیه و دکتورین برای سال مالی 1402  از روش . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۳ - ۱۰:۵۹ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (34) قلم سامان آلات و ابزار کار ورکشاپ های انجنیری قول اردو های ساحوی

اعلان دعوت به داوطلبی: ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (34) قلم سامان آلات و ابزار کار ورکشاپ های انجنیری قول . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۳ - ۹:۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه(تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیرمسجد شریف 1000نفری برای ورکشاپ های مرکزی مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک.) از بابت سال مالی 1402

موضوع تدارک: تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیرمسجد شریف 1000نفری  برای ورکشاپ های مرکزی مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک از بابت سال مالی 1402. 

نمبر تشخیصیه: (د . . .

Pagination