همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵۰
Background image

مدیر عمومی بودجه پلانگذاری و مصارف مرکزی

ایجاد تسهیلات تکنالوژیکی در زمینه عرضه خدمات مالی و بودجوی در سطح وزارت دفاع ملی و توسعه سهولات های...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۴۸
Background image

مدیر عمومی پرداخت مصارف خارجی  

اجرای مددمعاش،کرایه ، سفریه، جیب خرچ محصلین، مداومین ومنسوبین اردوی ملی که به غرض تحصیل...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۴۴
Background image

مدیر عمومی اکمال عینیات    

ترتیب فورم های م-7 راپور رسید به رویت موافقت نامه مطابق شرایط قرداد...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۴۴
Background image

مدیر عمومی اکمال عینیات    

ترتیب فورم های م-7 راپور رسید به رویت موافقت نامه مطابق شرایط قرداد...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۴۱
Background image

مدیر عمومی اکمال خدمات صنف 6،5،4،3

ترتیب ، تنظیم وبه دسترس قراردادن اجناس ومواد اولیه ضروری بعداز خریداری واکمال...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۳۵
Background image

مدیر عمومی اکمال خدمات صنف 9،8،7،2 

بدسرس قراردادن اجناس ومواد اولیه ضروری بعداز خریداری واکمال ازطریق...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۲۹
Background image

مدیر عایدات داخلی

تصنیف عایدات خالص و ناخالص در فصل، باب و کودهای مربوطه آن...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۲۶
Background image

مدیر سفریه

محاسبه،کنترول وبررسی همه جانبه تماماً حواله ها و محسوبی ها...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۲۳
Background image

مدیر راپوردهی بودجه     

: ترتیب و املاء تماماً فورم های بودجوی از طریق سیستم...

Pagination