همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۹:۲۷
Background image

متخصص دیتابیس سیستم کارت هویت


لایحه وظایف پست ­های کارکنان قرار دادی(NTA)

عنوان وظیفه:

متخصص دیتابیس سیستم کارت هویت

رتبه

کتگوری C قدم پنجم

وزارت یا اداره:

. . .
شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۹:۱۸
Background image

متخصص انکشاف سیستم کارت هویت

 

لایحه وظایف پست ­های کارکنان قرار دادی(NTA)

عنوان وظیفه:

متخصص انکشاف سیستم کارت هویت

رتبه

کتگوری C قدم پنجم

وزارت یا اداره:

. . .
شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۹:۴
Background image

تخنیکر پرنتر کارت هویت


 لایحه وظایف پست ­های قرار دادی NTA

عنوان وظیفه:

تخنیکر پرنتر کارت هویت

بست:

کتگوری E قدم 5

وزارت یا اداره:

دفاعی ملی

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۱:۱۴

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل ساختمانی بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت               : کابل

بخش                 : ریاست تدارکات

بست                   : 4

تعداد      . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۱:۷

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی بست ۴

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

وزارت و یا اداره         : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۱:۲

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تسهیل خدمات غیر مشورتی

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                 : ریاست تدارکات

بست                  : (  4 )

ت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۴۷

Kabul

Background image

عضو مسلکی تسهیل اجناس بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تسهیل اجناس

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                 : ریاست تدارکات

بست                  : ( 4 )

تعداد        . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۴۳

Kabul

Background image

عضو مسلکی تدارکات اجناس بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی تدارکات اجناس

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                : ریاست تدارکات

بست                : (  4 )

تعداد        . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۳۵

Kabul

Background image

عضو مسلکی پلانگذاری بست ۴

عنوان وظیفه        : عضو مسلکی  پلانگذاری

وزارت                : دفاع ملی

موقعیت              : کابل

بخش                 : ریاست تدارکات

بست                 : (  4 )

تعداد          . . .

Pagination