16 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 14 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده 9 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 12 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 16 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

هلمند- در نتیجه ضربات هوائی و انداخت متقابل در ولسوالی های سنگین، خانشین و گرمسیر 7 تن دهشت افگن کشته و 5 تن زخمی گردیده اند.

فاریاب- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای اردوی ملی در قریه افغانیه ولسوالی المار 5 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

هرات- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی چشت شریف2 تن دهشت افگن کشته، یک عراده موتر سایکل و یک باب دپیو مواد انفجاریه از بین برده شده است.

کندهار- در نتیجه  ضربه هوائی در ولسوالی خاکریز 2 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر مملو از مواد انفجاریه از بین برده شده است.