109 تن دهشت افگن کشته شدند​​​​​​​

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 17 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده 29  ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 13ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 109 تن دهشت افگن کشته، 45 تن زخمی و 5 تن  دستگیر گردیده اند.

ارزگان- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای دفاعی و امنیتی و با حمایه قوای هوایی در ولسوالیهای دهراوود، خاص ارزگان و مرکز ولایت 30 تن دهشت افگن کشته، 6 تن زخمی، یک عراده موتر سایکل، 3 باب مخفیگاه، 10 باب تونل، 1300 کیلو گرام مواد انفجاریه از بین برده شده و 23 حلقه ماین کشف وخنثی گردیده است.

بلخ- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو در ولسوالی های چهاربولک و بلخ ولایت بلخ 22 تن دهشت افگن کشته، 18 تن زخمی 11 باب مخفیگاه ازبین برده شده است.

هلمند- از اثر ضربه هوایی در ولسوالی در ولسوالی های مارجه ونادعلی 18 تن دهشت افگن کشته و یکتن زخمی گردیده است.

لوگر- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای دفاعی و امنیتی و با حمایه قوای هوایی ولسوالی محمد آغه و مرکز ولایت 12 تن دهشت افگن کشته ویک باب دیپو سلاح ومهمات از بین برده شده است.

کاپیسا- از اثر ضربات هوایی در ولسوالی نجراب 9 تن دهشت افگن و 4 باب مخفیگاه دهشت افگنان ازبین برده شده است.

بغلان- از اثر ضربه هوایی در ساحات قلعه خواجه و شهر نو ولسوالی دهنه غوری 7 تن دهشت افگن کشته و 8 تن زخمی گردیده اند.

لغما- از اثر ضربه هوایی در ولسوالی علیشنگ 3 تن ماین گذار کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

غزنی- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی های گیلان و اندر 4 تن دهشت افگن کشته و 6 تن زخمی گردیده اند.

دایکندی- از اثر ضربه هوایی در ولسوالی گجران 3 تن دهشت افگن کشته، 4 تن زخمی و یک عراده موتر از بین برده شده است.

هرات- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی زاول یکتن دهشت افگن کشته و یک حلقه ماین کشف وخنثی گردیده است.

پکتیکا- از اثر ضربه هوایی درساحه سور غمی ولسوالی برمل یکتن تروریست مربوط شبکه حقانی کشته و باب مخفیگاه ازبین برده شده است.

پکتیا- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی وازه خواه 5 تن دهشت افگن مربوط شبکه حقانی دستگیر،  یکعراده موتر، یکعراده سایکل ومقدار سلاح ومهمات ازبین برده شده است.