پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (4)قلم تایر مختلف النوع وسایط زرهی ضرورت قطعات وجزو تام های مرکزی وساحوی ریاست اسلحه وتخنیک ستردرستیز

web_admin

Publish Date

Closing Date

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (4)قلم تایر مختلف النوع وسایط زرهی ضرورت قطعات وجزو تام های مرکزی وساحوی ریاست اسلحه وتخنیک ستردرستیز از بابت سال مالی1402.از روش داوطلبی باز نوع قرارداد باالمقطع اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ارائه نمایند. 

تضمین آفر: بشکل گرانتی بانک مبلغ(900000) نه صد هزار افغانی میباشد می باشد یکی از بانک های معتبرباشد معیاد اعتبارتضمین آفر از(118) روزتقویمی از تاریخ آفرگشائی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها و محل آفرگشائی: آفرها الی ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر مورخ 09/07/1402در تالار آفرگشائی ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع ناحیه 15 خواجه بغرا مقیم گارد سابقه  آفر ها جمع آوری شده  و آفرگشائی میگردد.

نوعیت اخذشرطنامه: داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل کاپی/سافت (CD)از ریاست تدارکات ویب سایت انترنتی  وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af دریافت نموده وحق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده واطمینان خویش را حاصل نمایند داوطلبانی که شرطنامه از ویب سایت وزارت دفاع ملی دانلود می نمایند تقاضا میگردد تا بصورت دوامدار به ویب سایت متذکره رجوع نموده  در صورت تعدیلات متعاقبآ آنرا بدست آورند وحین ارایه آفر خویش تعدیل (در صورت لزوم) آنرا مهر وامضا نموده وضم آفر خویش ارایه  بدارند شرکت های که بشکل هارت کاپی بدست می آورند درصورت هرنوع تعدیل توسطه ریاست تدارکات رسمآ به جانب شرکت اصدار خواهند یافت وشرکت دریافت کننده مکلف خواهندبود حین ارایه آفر آنرا مهر  وامضا نمایند عکس حال در هر دو حالت فوق باعث رد آفر دواطلب میگردد.

ازداوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تماماً موادات آن را مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفراسناد تضمین آفر ، توانمندی مالی ، کار مشابه حجم معاملات سالانه وسایراسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را ضم آفر خویش ارایه نمایند.

Documents

پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (4)قلم تایر مختلف النوع وسایط زرهی ضرورت قطعات وجزو تام های مرکزی وساحوی ریاست اسلحه وتخنیک ستردرستیز

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۴:۵۳ kabul
Background image

اعلان 214 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 214 قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری ضرورت قول اردو (215) عزم از بابت . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳ - ۱۴:۷ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک (12) قلم ترکاری باب ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی اسلامی ملی

 به تأسی از فقره (4) حکم هشتاد و چهارم طرزالعمل و فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا به نماینده گیاز وزارت محترم دفاع ملی در نظر دارد، لات پنجم پر . . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۱ - ۱۴:۲۱ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان 22 قلم ماشین آلات ورکشاپ ها برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (22) قلم ماشین آلات مورد ضرورت  ورکشاپ های قطعات مرکزی وقول اردو های ساحوی ازبابت . . .

Back to tenders