منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ۱۳:۱۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی) قرارداد یک  (1)قلم برنج...

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۱۴:۴۸
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

یک باب تعمیر اداری  دو منزله ؛یک باب طعامخانه و اشپز خانه یک باب قراول...

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۳:۳
Background image

اعمار دیپوی مهمات برای قوماندانی قول اردوی قوای هوائی کابل وزارت دفاع ملی

امورات (ساختمانی وشبکه برق) اعمار دیپوی مهمات برای قوماندانی قول اردوی قوای هوائی کابل وزارت دفاع ملی ازبابت ...

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ۱۳:۱۹

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی) قرارداد یک  (1)قلم برنج...

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۱۴:۴۸

اعلان دعوت به داوطلبی

یک باب تعمیر اداری  دو منزله ؛یک باب طعامخانه و اشپز خانه یک باب قراول...

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۱۴:۳۷

اطلاعیه عقد قرارداد پروژه امورات ساختمانی

پروژه امورات ساختمانی تهیه ،انتقال وجابجانمودن موانع آهن کانکریتی درساحات...

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۱۴:۱۵

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 12 قلم مواد خام مصرفی

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود...

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۱۴:۵

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 3 قلم مواد خوراکی حیوانی

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود...