منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۸:۳۲
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه مواد اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی وشبکه برق)

ریاست امور ساختمانی و ملکیت های وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می نماید تادر تهیه مواد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۰:۳۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارکت (18) قلم پرزه جات تخنیکی ماشین آلات طباعتی

به اساس کتنگ واصله نمبر(5354)مورخ 17/6/1398 پروژه تهیه وتدارکت (18) قلم پرزه جات تخنیکی ماشین آلات طباعتی...

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۳:۳
Background image

اعمار دیپوی مهمات برای قوماندانی قول اردوی قوای هوائی کابل وزارت دفاع ملی

امورات (ساختمانی وشبکه برق) اعمار دیپوی مهمات برای قوماندانی قول اردوی قوای هوائی کابل وزارت دفاع ملی ازبابت ...

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۸:۳۲

دعوت به داوطلبی تهیه مواد اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی وشبکه برق)

ریاست امور ساختمانی و ملکیت های وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می نماید تادر تهیه مواد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۰:۳۶

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارکت (18) قلم پرزه جات تخنیکی ماشین آلات طباعتی

به اساس کتنگ واصله نمبر(5354)مورخ 17/6/1398 پروژه تهیه وتدارکت (18) قلم پرزه جات تخنیکی ماشین آلات طباعتی...

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۰:۳۰

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه 13 قلم حفظ ومراقبت، سرویس نوبتی،خدمات تخنیکی وترمیم

به اساس کتنگ واصله نمبر(5353)مورخ 17/6/1398: پروژه (13) قلم حفظ ومراقبت ، سرویس نوبتی،خدمات تخنیکی وترمیم یک ساله...

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۹:۳۷

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه پروژه حفظ و مراقبت خدمات دیتابیس (نرم افزار BPET) ترتیب بودیجه وپیگیری مصارف

به اساس کتنگ واصله نمبر(5329)مورخ 17/6/1398 پروژه  حفظ و مراقبت خدمات دیتابیس (نرم افزار( (BPETترتیب...

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۱۱:۱۱

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه واحجام پروسه کاری امورات  (ساختمانی وشبکه برق)

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...

شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۶ - ۹:۳۹

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه واحجام پروسه کاری امورات ساختمانی دوباب ذخیره فلزی ارتفاعی آب

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می نماید...