منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۹:۱۲
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم روغن مایع ضرورت قطعات، جزوتامهای مرکزی و ساحوی اردوی ملی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۹:۱
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 6 قلم ( غذای حلال کنسروا) قطعات و جزوتامهای اردوی ملی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۳:۳
Background image

اعمار دیپوی مهمات برای قوماندانی قول اردوی قوای هوائی کابل وزارت دفاع ملی

امورات (ساختمانی وشبکه برق) اعمار دیپوی مهمات برای قوماندانی قول اردوی قوای هوائی کابل وزارت دفاع ملی ازبابت ...

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۹:۱۲

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم روغن مایع ضرورت قطعات، جزوتامهای مرکزی و ساحوی اردوی ملی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۹:۱

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 6 قلم ( غذای حلال کنسروا) قطعات و جزوتامهای اردوی ملی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۸:۵۳

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک تهیه و تدارک 4 قلم میوه تازه

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۸:۳۴

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک پروسه کاری تهیه و نصب و منتاژ سیستم سولر

پروسه کاری تهیه و نصب و منتاژ سیستم سولر مطابق نقشه های تخنیکی و ساحات مربوطه برای دیپو های مهمات...

شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۳:۲

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه 153 قلم البسه باب

قرارداد پروژه 153 قلم البسه باب معمول وغیرمعمول باکیفیت مدیریت ملبوسات نظامی  مورد ضـــــــرورت ...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۱۱:۳۳

اعلان دعوت به داوطلبی 13 قلم مواد خام طباعتی

تهیه وتدارک (13) قلم موادخام طباعتی مدیریت مطبعه معاونیت خدمات تخنیکی وحمایوی ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع...