اطلاعیه اعطای قرارداد 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله 

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری ضرورت  قول اردو های ساحوی و قطعات مرکزی بابت سال مالی 1401دارای نمبرتشخصیه : (MOD-1401-G-E0051-22402)

ذریعه امریه(5794)مورخ 14/06/1444 مقام محترم وزارت دفاع ملی برای (90) روز با شرکت ساختمانی سرکسازی و خدمات لوژستیکی رحمن راه دارنده جواز نمبر(D-26296) آدرس: اتفاق مارکیت پروان3، مرکز کابل، کابل) به قیمت مجموعی مبلغ (34,857,500) سی و چهار میلیون هشت صدو پنجاو هفت هزارو پنجصد افغانی تائید گردیده است:

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ - ۱۵:۱۳ kabul
Background image

علان دعوت به داوطلبی پروژه(تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیرمسجد شریف 1000نفری  برای ورکشاپ های مرکزی مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک

: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه(تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی تعمیرمسجد شریف 1000نفری  برای ورکشاپ های مرکزی مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک.)  

خواهشمندیم مضمون ذیل را . . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ - ۱۰:۳۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 23 قلم وسایل و تجهیزات اطلاعات جمعی ضرورت ریاست اوپراسیون ستردرستیز برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 23 قلم وسایل و تجهیزات اطلاعات جمعی ضرورت ریاست . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۹:۹
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه{ تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه آبرسانی و شبکه برق) اعمار 3 باب پوسته 20 نفری، سه باب تشنابهای صحرایی، سه باب پهره دار خانه تعمیر قرارگاه، یک باب چاه سپتیک یک خانه یی، یک باب گارد تاور دو منزله یک باب

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه{ تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه آبرسانی و شبکه برق) اعمار 3 باب پوسته 20 نفری، سه باب تشنابهای صحرایی، سه باب پهره دار خانه . . .

Back to tenders