47 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 8 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 71 مورد وظایف خاص کوماندویی و 24 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده اند.

در نتیجه این عملیات  47 تن دهشت افگن به شمول یک ماین ساز پاکستانی کشته، 8 تن زخمی و 8 تن دیگر دستگیرگردیده اند.

غزني- از اثرضربات هوایی و انداخت متقابل در ولسوالی های ده یک، قره باغ و قریه نوغی مرکز ولایت 19 تن دهشت افگن به شمول یک تن ماین ساز پاکستانی کشته، 10 تن زخمی، مقدار سلاح و مهمات به دست آمده، 19 موترسایکل، 10 فیر مرمی RPG، 3000 فیر مرمی M-240 ، 20 حلقه ماین استقامتی، 2حلقه ماین ضد تانک، 8 عدد پلیت ماین، 2 عدد ریموت کنترول ماین، 25 عدد پتاقی و 500 متر لین در ساحه از بین برده شده است.

هلمند- از اثر ضربات هوایی و عملیات تصفیوی در ولسوالی های ناد علی و نوزاد 11 تن دهشت افگن کشته، 5 فرد مشکوک دستگیر، مقدار سلاح و مهمات به دست آمده و یک عراده موترسایکل از بین برده شده است.

کندز- درنتیجه عملیات تصفیوی و انداخت متقابل در ولسوالی چهادره و مربوطات مرکز 6 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و 6 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده اند. 

بادغیس- از اثر ضربات هوایی در ولسوالی بالامرغاب 4 تن دهشت افگن کشته و یک باب  مخفیگاه دشمن از بین برده شده است.

زابل- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی ارغنداب 3 تن دهشت افگن کشته و 3 زخمی گردیده اند.

فراه- از اثر ضربه هوایی و عملیات تصفیوی در ولسوالی پشترود 2 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی و 7 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

ارزگان- در نتیجه عملیات تصفیوی در ساحات تالانی، خاکریز، طوریزی، حاجیان کلی و یک لنگه مرکز ولایت 2 تن دهشت افگن کشته و 7 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

نیمروز- در نتیجه عملیات نیروهای خاص اردوی ملی در ولسوالی خاشرود 3 تن دهشت افگن دستگیر گردیده اند.