81 تن دهشت افگن کشته شدند!

zia_omid

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 101 وظایف خاص کوماندویی و 9 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوائی 161 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 81 تن دهشت افگن کشته، 45 تن زخمی و یک تن دستگیر گردیده است.

این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در  ولایات فاریاب، غزنی، ارزگان، هرات،  مسیر شاهراه جوزجان- سرپل سرپل، هلمند، نیمروز، بلخ، زابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، لغمان و ننگرهار  راه اندازی گردیده که در نتیجه آن:

فاریاب- از اثر ضربات هوائی و  و انداخت متقابل در ولسوالی های گرزیوان، پشتونکوت و شرین تگاب 30 تن دهشت افگن کشته، یک تن دستگیر، یک باب قرارگاه تخریب ، 2 عراده موتر سایکل و مقدار سلاج و مهمات بدست آمده است.

غزنی-  از اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی در ولسوالی های اندر، مقر و قره باغ ولایت غزنی15 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

ارزگان- در نتیجه عملیات تصفیوی و ضربات هوائی در ولسوالی های دهراوود و خاص ارزگان و مرکز 14 تن دهشت افگن کشته، 14 تن زخمی و 2 باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده است .

هرات- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی های اوبه و پشتون زرغون 9 تن دهشت افگن کشته و 6 تن زخمی گردیده اند  .

مسیر شاهراه جوزجان- سرپل -  در نتیجه عملیات تصفیوی در مسیر شاهراه جوزجان – سرپل 8 تن دهشت افگن کشته و 15 تن زخمی گردیده اند.

سرپل- در نتیجه انداخت متقابل در در مرکز 3 تن دهشت افگن کشته و 5تن زخمی گردیده اند.

هلمند - در نتیجه  عملیات تصفیوی در ولسوالی سنگین یک  تن دهشت افگن کشته ، 3 تن زخمی، 18 جلقه ماین کشف و خنثی، 4 باب موضع، 4 تیرکش و 50 متر خندق تخریب گردیده است.