رئیس اوپراسیون ستردرستیز با مسؤلین اوپراسیون قول اردوی ۲۰۳ منصوری دیدن کرد

s.mohmand

مولوی نورالرحمان "نصرت" رئیس اوپراسیون ستردرستیز وزارت دفاع ملی و هیأت همراه اش در سفری به قول اردوی ۲۰۳ منصوری با مسؤلین اوپراسیون قطعات وجزوتام های این قول اردو دیدار نموده و فعالیت های آنان را مورد ارزیابی قرار داد.

در این دیدار مولوی سيد الرحمن"نعمان" مدیر امور محاربه قول اردوی ۲۰۳ منصوری  کارکردها، مشکلات و پیشنهادات منسوبین را به این هیأت تقدیم کرد.

همچنان رئیس اوپراسیون ستردرستیز، ضمن تشکری از  تلاش های آنان در جهت پیشبرد بهتر امور دستورات لازم را ارایه نمود.