پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 6 قلم ملحقات بستر قول اردوی 219 عمر ثالث

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 6 قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های قول اردوی 219 عمر ثالث از بابت سال مالی 1401 در یک لات (ازروش داوطلبی مقید  نوع قرارداد چهارچوبی دارای نمبرتشخصیه : (MOD-1401-G-Q0106-22705)

لات نهم قول اردوی 219 عمر ثالث به قیمت مجموعی مبلغ(9،360،000) افغانی با شرکت خدمات لوژستیکی محمد آغا و پسران  آدرس چنداول، باغ قاضی ناحیه1، مرکز کابل، کابل.

ذریعه امریه نمبر (7597)مورخ 30/07/1444 مقام محترم وزارت دفاع ملی تائید گردیده است.

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۳۰ - ۱۰:۱۵ kabul
Background image

اعلان یک باب مغازه معه تشناب، دهلیز و اشپزخانه ملکیت شرکت امارتی تهیه گوشت و لبنیات مسلخ

اینک یک نقل شرطنامه یک باب مغازه معه تشناب، دهلیز و اشپزخانه ملکیت شرکت امارتی تهیه گوشت و لبنیات مسلخ واقع بهارستان منزل تحتانی تعمیر کارته پروان.
اعلان به کرایه دهی جایدات متذکره به . . .

Back to tenders