10 تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته چندین عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده اند که درنتیجه از اثر ضربه هوائی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی 10 تن دهشت افگن کشته و 2 عراده موتر آنها تخریب گردیده است.