تن منسوبین جوان دیگر از مرکز تعلیمی شوراب قول اردوی ۲۱۵ عزم فارغ شدند

web_admin

۶۵۲ بنابر توجه جدی و تاکید همیشگی رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز در خصوص مسلکی سازی منسوبین اردوی اسلامی ملی؛ روز ګذشته، به تعداد ۶۵۲ تن منسوبین جوان دیگر پس از فراگیری آموزش های نظامی و مسلکی و عقیدتی سه ماهه، از مرکز تعلیمی شوراب - قول اردوی ۲۱۵ عزم فراغت حاصل نمودند.

در این مراسم که مسؤلان و استادان روی مسولیت های فارغان و سایر موضوعات اصلاحی صحبت می نمود و با یادآوری از شجاعت آنان، افزودند: امروز، این همه حاصل قربانی و فداکاری‌های شماست که ما شاهد برقراری کامل نظام اسلامی، تطبیق شریعیت، تشکیل یک اردوی اسلامی متشکل از جوانان مسلمان در کشور هستیم.

در ادامه فارغان در حضور داشت مسؤلان رژه رفتند و با اجرای حرکات و نمایشات عالی نظامی، آمادگی و توانایی های شان را در دفاع از مردم و استقلال به نمایش گذاشتند.

این مراسم فراغت با اهدای تصدیق نامه به فارغان و دعا پایان یافت.