فراغت ۲۳۴ تن افسران از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض"

web_admin

۲۳۴ تن فارغان افسران دور چهاردهم اکادمی نظامی پوهنتون دفاع ملی حضرت ابوعبیده بن جراح "رض" معاونیت تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی پس از سپری نمودن تعلیمات عملی و مسلکی چهارماهه امروز، طی مراسمی از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض" فارغ گردیدند.

مولوی باز محمد "حمیدی" مرستیال معاونیت تعلیمات و پرسونل ضمن تبریکی به افسران فارغ شده گفت: شما در صفوف اردوی اسلامی ملی برای امتیاز وظیفه نه، بلکه برای رضای الله متعال و امارت اسلامی خدمت می نماید و در این راستا با اخلاص و ایمانداری گام بردارید.

همچنان مرستیال تعلیمات و پرسونل فارغان را در جهت خدمت گزاری بهتر به جهاد و نظام اسلامی به آموزش تکنیک های نظامی فرا خواند و اضافه نمود: با دوری از مسایل قومی، سمتی، زبانی و تعصب آغوش محبت و برادری را به روی همه افغانان باز کنید.

این مراسم فراغت با پیام های فداکاری و اطمینانیه در دفاع از نظام اسلامی و تمامیت ارضی کشور  و نیز اهدای تصدیق نامه به افسران فارغ شده پایان یافت.