رئیس دفتر معاون اول وزارت دفاع ملی معرفی شد 

s.mohmand

بر اساس لزوم دید رهبری وزارت دفاع ملی، ملا محمد اعظم "حافظ فدا" به عنوان رئیس دفتر معاون اول این وزارت تعین و امروز رسماً توسط مولوی خان محمد "نصرت" رئیس دفتر مقام وزارت دفاع ملی  به کار اش معرفی شد. 

رئیس دفتر مقام وزارت دفاع ملی، ضمن آروزی موفقیت برای رئیس جدید در امور کاری و برای خدمتگزاری هر چه بیشتر تاکید نمود. 

در این مراسم معرفی، روسای ریاست مخابره، کشف و استخبارات و سایر مجاهدین نیز حضور داشتند.