از نخستین سالروز آزادی ‌کشور در لوای اول قول اردو ۲۱۷ عمری تجلیل به عمل آمد

s.mohmand

از نخستین سالروز فتح و آزادی کشور از چنگ اشغال، امروز طی مراسم ویژه ی با اشتراک مسولان، منسوبین، مجاهدین و علمای کرام در لوای اول قول اردوی ۲۱۷ عمری تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم، اشتراک کننده گان ضمن قدردانی و فداکاری مجاهدین برای آزادی کشور حمایت شان را از نظام اسلامی اعلام نمودند.