معرفی کمیساران جلب و جذب ولایت های هرات و فراه

s.mohmand

قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت دفاع ملی بخاطر پیشبرد بهتر امور، جلب و جذب نیروهای تازه نفس و فعال سازی کمیساری های این قوماندانی در تازه ترین اقدام کمیساران جدید ولایت های هرات و فراه را معرفی کرد.

قابل یادآوری ست که در روز های گذشته قوماندانی عمومی جلب و جذب برای ۴ ولایت دیگر نیز کمیساران جدید معرفی نمود.