دیدار مشترک مسؤلان سرحدی قول اردوی ۲۰۹ الفتح و مسؤلان سرحدی ازبکستانی در بندر حیرتان 

s.mohmand

روز گذشته، هیأتی متشکل از قوماندانان سرحدی قول اردوی ۲۰۹ الفتح و مسؤلان سرحدی ازبکستانی به منظور تامین امنیت سرحدات، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، ارتباطات و هماهنگی، مبارزه علیه افراط گرایی در بندر حیرتان نشست مشترکی را برگزار نمودند. 

در این‌ نشست، مولوی غوث الدین "رهبر" قوماندان لوای ۶ سرحدی قول اردوی ۲۰۹ الفتح  از افغانستان و از طرف ازبکستان جنرال حسوناوف قوماندان عمومی سرحدی ازبکستان و هیأت همراهش اشتراک نموده بودند. 

همچنان، در این دیدار دو طرف بر حفظ برقراری روابط دوستانه و مستحکم صحبت نموده، روی همکاری های بیشتر در زمینه های مختلف تاکید نمودند.