مسولان جدید وزارت دفاع ملی و ستردرستیز معرفی و آغاز به کار کردند

s.mohmand

بر اساس فرمان اخیر امیرالمؤمنین "حفظه الله" و جهت  پیشبرد بهتر امور؛ حاجی مالی خان به‌ حیث معاون لوی درستیز قوای مسلح، مولوی محمد قاسم "فرید" به‌ حیث معین پالیسی و ستراتیژی و مولوی عطاءالله "عمری" به‌ حیث معین لوژستیک و تکنالوژی وزارت دفاع ملی و ستردرستیز گماشته شدند.

مراسمی که به همین مناسبت امروز در مقر وزارت دفاع ملی برگزار شده بود، مسؤلان جدید این وزارت از سوی قاری فصیح الدین "فطرت"  لوی درستیز قوای مسلح کشور به روسا، منسوبین و کارمندان معرفی گردیدند.

لوی درستیز قوای مسلح، گفت:"چنانچه تغیر و تبدیل در نظام یک اصل است، اما حکومت‌داری هم امتیاز نبوده و بلکه یک مسولیت می باشد."

لوی درستیز افزود: مسولیت ها معمولاً برای اشخاصی داده می شود، خود نخواسته باشد؛ بلکه بر اساس اهلیت از طرف بزرگان داده می شود.

همچنان، مسولان جدید وزارت دفاع و ستردرستیز تاکید کردند؛ اطاعت در حکومت امارت اسلامی یک مکلفیت شرعی بوده نه اجباری، بناً با در نظر داشت این ارزش ها تلاش خواهند کرد تا مصدر خدمت به مردم و جامعه واقع شوند.