60  تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته ۱۹ عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده 20  ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 16 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 60 تن دهشت افگن کشته، 10 تن زخمی و 4 تن دستگیر گردیده اند.

سمنگان- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو با حمایت قوای هوائی در ولسوالی دره صوف 17 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

غزنی- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو در ولسوالی های اندر و آب بند 16 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی، 4 تن دستگیر 6 عراده موتر و 9 عراده موتر سایکل از بین برده  شده است.

ارزگان- در نتیجه عملیات خاص مشترک با حمایت قوای هوائی در ترینکوت مرکز ولایت 9 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی و 4 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است .

فراه- در نتیجه عملیات ضربه هوائی در ولسوالی خاک سفید 5 تن  دهشت افگن کشته شده اند.

بلخ- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی کشنده 5 تن دهشت افگن  کشته شده است.

پکتیکا- در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی خوشامند 4 تن دهشت افگن کشته ویک عراده موتر از بین برده شده است.

هلمند- در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی های نادعلی و سنگین 4 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده اند.