منسوبین قول اردوی ۲۱۵ عزم اجزای طیاره تجسسی بدون پیلوت را کشف و ضبط نمودند

web_admin

بر اساس راپور های کشفی منسوبین  قول اردوی ۲۱۵ "عزم" در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند، ۵ بال طیاره کشفی بدون پیلوت به شکل پرزه شده، ۹ فیر مرمی راکت، ۸ عدد ماین دستی را کشف و در ارتباط با آن، ۴ نفر نیز دستگیر گردیده اند.

قابل ذکر است که، منسوبین دلیر قول اردوی مذکور یک عراده موتر رینجر را نیز در ولسوالی نهرالسراج ولایت هلمند کشف و ضبط نموده اند.