فراغت ۱۰۰ تن منسوبین جوان از "قطعه خاص" در قول اردوی ۲۰۵ البدر

web_admin

۱۰۰ تن منسوبین جوان پس از فراگیری آموزش های مسلکی دوماهه در بخش های مختلف، امروز طی مراسمی از قطعه خاص (البدر ځواک) قول اردوی ۲۰۵ البدر فارغ گردیدند.

در این مراسم مسؤلان طی سخنانی خطاب به فارغان، افزودند: با شور و شوق به نظام اسلامی خدمت نموده و با قاطعیت از آن دفاع کنید، و مسؤلیت های که برای تان سپرده شده است کوتاهی ننموده و آن را به شکل بهتر انجام دهید.

همچنان فارغان وعده سپردند که به قیمت سر شان از کشور و نظام اسلامی دفاع خواهند نمود. و در اخیر این مراسم با اهدای تصدیق نامه به فارغان خاتمه یافت.