صد ها میل سلاح سبک و سنگین در قول اردوی ۲۰۵البدر ترمیم گردید

web_admin

در نتیجه سعی و تلاش خسته گی ناپذیر انجینران بخش تخنیکی و مسلکی لوای اول قول اردوی ۲۰۵البدر  ۳ میل دومیله، ۵ عدد هاوان غرنی ، ۲ میل زیکویک، ۱۳پایه دهشکه، ۱۱عدد هاوان متوسط، ۳ اکیزان، یک عدد توپ دافع هوا، یک عدد توپ دی سی، و مقدار سلاح سبک که در جریان درگیری های گذشته عارضه دار شده بود، ترمیم و مورد استفاده قرار گرفته شد.

قابل یاد آوری است که  قبلا هم چندین بار تعدادی زیادی از سلاح ها و وسایط نقلیه از سوی انجینران بخش های تخنیکی و مسلکی وزارت دفاع ملی ترمیم گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است.