ترمیم چندین عراده وسایط مختلف النوع در ورکشاپ های قول اردوی ۲۰۵ البدر

web_admin

تیم های تخنیکی و انجنیران لوای اول پیاده «محمد» قول اردوی ۲۰۵ البدر، با سعی و تلاش های خستگی‌ناپذیر شأن، با همکاری آمریت تخنیک کندک ۵ اکملات ۱۰۲ عراده تانک هاموی، ۷ عراده آمبولانس و ۱۰ عراده اینترنشنال را که در گذشته تخریب شده بود، کاملاً ترمیم، و مورد استفاده قرار گرفت.

مسولان لوای اول پیاده "محمد" طی سخنانی گفتند: «ما پلان های منظمی برای حفظ و نگهداری وسایط ترمیم شده داریم، و در صورت ضرورت از آن استفاده خواهیم کرد.»

گفتنی است تمام وسایط وزارت دفاع ملی که ضرورت به ترمیم  دارند در تمام قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی در حال بازسازی می باشد و تعداد زیادی از وسایط متذکره آماده استفاده می باشد.