کشف و ضبط اسلحه و مهمات از یک منزل مسکونی در تخار

web_admin

منسوبین بیدار  کندک سوم الفاروق لوای دوم عبیده ابن جراح رض -  قول اردوی ۲۱۷ عمری، طی یک سلسله راپورهای کشفی و استخباراتی یک تعداد اسلحه و مهمات مختلف النوع را که به شکل مخفیانه در یک منزل مسکونی مربوطات روستای "سیاب" ولسوالی رستاق ولایت تخار نگهداری می شد، کشف و ضبط نمودند.

این اسلحه و مهمات: ۱ میل کلاشینکف، ۳ قبضه تفنگچه نوع پاکستانی، ۱ میل پیکا نوع روسی، ۵ حلقه بم دستی و سایر  مهمات مختلف النوع را شامل می باشد.