فراغت ۳۲۱ تن مجاهد از مرکز تعلیمی حضرت ابوبکر صديق "رض" قول اردوی عمری

web_admin

به تعداد ۳۲۱ تن مجاهد پس از آموزش های نظامی و مسلکی سه ماهه، امروز طی مراسمی از مرکز تعلیمی حضرت ابوبکر صديق "رض" قول اردوی ۲۱۷ عمری فارغ گردیدند.

مراسم فراغت این منسوبین با اشتراک قوماندان قول اردوی ۲۱۷ عمری، مسؤلان ملکی، رؤسا، مسؤلين، بزرگان، مهمانان و سایر مجاهدین برگزار شده بود.

مسؤلان طی سخنرانی ها مجاهدین را ضمن اینکه متوجه به مسولیت های شان نمودند و آنان را به اطاعت از امیر و خدمت گزاری صادقانه به نظام اسلامی و مردم خویش تاکید ورزیدند.

در حالی که این مجاهدین قبل از این نیز تطبیقات عملی را سپری نموده بودند با  اجرای نمایشات نظامی بر حفاظت و دفاع از تمامیت ارضی کشورر اطمئنان سپردند.

این مراسم با اهدای تصدیق نامه به فارغان پایان یافت.