معاون جدید قول اردوی ۲۱۷عمری معرفی و به کار آغاز کرد

web_admin

بر اساس لزوم دید رهبری وزارت دفاع ملی ملا  محمد عيسی "یاسين" قوماندان اسبق لوای حمایه و امنيت وزارت دفاع ملی که به حیث معاون جدید قول اردوی ۲۱۷عمری تعین شده بود؛ امروز توسط حاجی مالی خان "صدیق" معاون نخست لوی درستیز قوای مسلح معرفی و به کار اش آغاز نمود.

در این مراسم معاون لوی درستیز، مسولیت جدید معاون جدید قول اردوی مذکور را تبریک گفت و بر ادامه خدمات بهتر به نظام اسلامی و مردم کشور خویش تاکید ورزید.

همچنان معاون جدید این قول اردو اطمینان داد با تمام توانمندی در خدمت نظام و مردم خویش خواهند بود.