سرپرست وزارت امور داخله از لوای چهارم قول اردوی ۲۰۵ البدر دیدن کرد

web_admin

خلیفه سراج الدین "حقانی" سرپرست وزارت امور داخله امارت اسلامی در سفری که به ولایت ارزگان داشت، به لوای چهارم "رواحه" قول اردوی ۲۰۵ البدر رفت و با مسؤلین و منسوبین لوا و کندک های مستقر در آن ولایت دیدار نمود.

در این دیدار سرپرست وزارت امور داخله، ضمن قدردانی از فعالیت های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، افزود:" ما برای کسب موقف قربانی ندادیم، بلکه هدف از فداکاری های ما حاکمیت ارشادت اسلامی و نظام اسلامی در کشور بود. فکر و اهمیت دادن به موقف سبب نابودی نظام می‌شود، و شما هیچگاه از صبر، بردباری و سخت ‌گوشی تان دریغ نکنید."