برگشت فارغان محصلین اکادمی نظامی "IMA" - هند به کشور

s.mohmand

به تعداد ۲۵ تن از نظامیان حکومت پیشین که قبلا بخاطر فراگرفتن تعلیمات نظامی به کشور هند رفته بودند، امروز پس از سپری نمودن یک دوره ۱۸ ماهه تعلیمات نظامی و مسلکی در اکادمی نظامی "IMA" کشور هندوستان، با ترغیب و تشویق رهبری وزارت دفاع به کشور برگشته و مورد استقبال مسولان وزارت دفاع ملی قرار گرفتند.

مفتی روح الله" عمر" ريس ارتباط خارجه وزارت دفاع ملی، ضمن خوش آمدید گوی و برگشت این نظامیان به کشور گفت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز از تجارب آنان در بخش های مسلکی و تخصصی نظامی کشور استفاده خواهند نمود.

این‌ فارغین، از اعتماد رهبری وزارت دفاع ملی امارت اسلامی در خصوص زمینه سازی برگشت شان به کشور و  خدمت گزاری ابراز نموده، اطمینان دادند تجارب و داشته های شان را در خدمت نظامی اسلامی قرار خواهند داد. همچنان برای این محصلین از طرف وزارت دفاع ملی کمک نقدی نیز اهدا گردید.