برگزاری جلسه مشترک معینیت پلان و پالسی وزارت دفاع ملی با منسوبین این معینیت 

s.mohmand

معاونیت پلان و پالیسی وزارت دفاع ملی به منظور ارزیابی وضعیت کاری و چگونگی ایجاد راهکارهای موثر، جلسه ی مشترکی را با مسولان و منسوبین این معینیت دایر کرد. 

در این جلسه، محترم حاجی محمد قاسم"فرید" معین پلان و پالیسی وزارت دفاع ملی روی پلان ها و برنامه های دراز مدت وزارت دفاع ملی به حاضرین معلومات داد و تاکید کرد که رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، برای ایجاد یک اردوی منظم و اسلامی، توانمند و مسلکی متعهد می باشند.