از ۲۵ رویداد تروریستی ناشی از انفجار ماین ها در هلمند جلوگیری شد

s.mohmand

طالبان ۲۵ حلقه ماین را جهت هدف قرار دادن مردم ملکی و نظامی در مربوطات ولسوالی ناوه ولايت هلمند، جاسازی کرده بودند.

تیم انجنیری اردوی ملی، با کشف و خنثی سازی ماین ها از ۲۵ رویداد تروریستی برخاسته از انفجار ماین ها جلو‌گیری کرده و زندگی صدها تن را نجات دادند.