۱۱ طالب در غزنی هنگامی کشته و زخمی شدند که بالای نیروهای امنیتی حمله نمودند

s.mohmand

روز گذشته طالبان مسلح در ساحات شهباز، نوغی مربوط مرکز غزنی و در ساحه نظرخان ولسوالی اندر ولایت غزنی بالای نیروهای ملی امنیتی حمله نمودند.

این حمله توسط نیروهای ملی دفاعی و امنیتی پوسته ها به شکست مواجه شدند که در نتیجه به تعداد 4 نفر دشمن کشته شدند و 7 نفر زخمی گردیده اند.