ادعای بی بنیاد طالبان در مورد تلفات افراد ملکی در شمال کشور

zia_omid

بعد از تخطی های دوامدار طالبان در پیوند به کاهش خشونت ها، رهبری نیروهای ملی دفاعی و امنیتی برنامه دفاع فعال را عملی ساختند که این برنامه در جبهات جنگ باعث ناکامی پیهم حملات طالبان به خصوص در شمال کشور گردید.

اکنون طالبان که تاب مقابله در میدان محاربه را ندارند در مورد تلفات افراد ملکی دروغ پراکنی می کنند.

در ضربات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی های «وردوج» و «نسی» بدخشان به تاریخ (۲۲ حمل ۱۳۹۹) و در ولسوالی «خم‌آب» جوزجان به تاریخ (۲۳ حمل ۱۳۹۹) که صورت گرفت، تلفات سنگین به طالبان وارد گردید و الحمد‌الله به افراد ملکی هیچ آسیب نرسیده است.