دره تخت ولسوالی چشت هرات پس از 9 سال و دره "کمنج" ولسوالی شهرک غور پس از 2 سال به تصرف دولت درآمده است

zia_omid

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی از بیش از 3 هفته بدین سو عملیات های گسترده ی زمینی و هوایی را در ولایت های غور، هرات و فراه راه اندازی کرده اند.

در ولایت غور دره ی "کمنج" که از حیاتی ترین نقطه شاهراه هرات-غور است و یکی از مراکز مهم طالبان در این مسیر بود، از کنترول طالبان آزاد شده است.

بیش از 100 جنگجوی طالب همراه با قومندان های شان در این دره به نیروهای ملی دفاعی و امنیتی تسلیم شده اند و سلاح خود را به زمین گذاشتند و تعهد سپردند که پس از این در کنار نیروهای افغان علیه طالبان خواهند جنگید.

همچنان در جریان این عملیات، دره ی " تخت" ولسوالی "چشت" هرات پس از 9 سال از کنترول طالبان آزاد شد که این دره از لحاظ جغرافیایی از اهمیت زیادی برای تروریستان برخودار است.

در طی این عملیات تا اکنون مسیر شاهراه "نمبر 2" که ولایت های بامیان، غور و هرات را با هم وصل می کند از وجود طالبان تروریست پاکسازی شده است.

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در چارچوب این عملیات ها و در درگیری با تروریستان، 48 طالب کشته شدند و 6 قرارگاه بزرگ شان تخریب گردید.

افزون براین صدها حلقه ماین که توسط تروریستان در مسیر راه رفت و آمد مردم جاسازی شده بودند، کشف و خنثی گردید.

طالبان در مدتی که بر این مناطق کنترول داشتند از مردم و موترهای که از این مسیر می گذشتند اخاذی می کردند و آسیب های زیادی را به سرک ها وارد کرده اند.

اکنون نیروهای ملی دفاعی و امنیتی این سرک ها را ترمیم و بازسازی کرده و اکنون در حال پیشروی قرار دارند.