31 تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 18 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده 11 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 15 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 31 تن دهشت افگن کشته، 12 تن زخمی و 5 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

هلمند - از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های نهر سراج و شهر لشکر گاه 10 تن دهشت افگن کشته، یکتن زخمی و یمعراده موتر ازبین برده شده است.

بغلان - در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای دغاعی وامنیتی وبا حمایه قوای هوائی در ولسوالی های بورکه و بغلان مرکزی 7 تن دهشت افگن بشمول مجتبی قوماندان محلی طالبان کشته، 5 تن زخمی و 11 باب موضع دشمن ازبین برده شده است.

غزنی - در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای دغاعی وامنیتی در ولسوالی ده یک 6 تن دهشت افگن کشته، 5 فرد مشکوک دستگیر، 2 عراده موتر و4 عراده موترسایکل ازبین برده شده است.

کندهار - از اثر ضربات هوایی در ولسوالی شاه ولیکوت 4 تن دهشت افگن کشته شده اند.

جوزجان - درنتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو در ولسوالی درزآب 2 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

زابل - در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی شاجوی یکتن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

بلخ - درنتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو در ولسوالی بلخ یکتن دهشت افگن کشته و یکتن زخمی گردیده است.