36 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 17 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده 5 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 15 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 36 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و 3 تن بشمول 2 فرد مشکوک دستگیرگردیده اند.

زابل - از اثر ضربه هوائی در ولسوالی ترنک جلدک 13 تن دهشت افگن کشته و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

پروان - در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی بگرام 10 تن دهشت افگن کشته، 4 میل کلاشینکوف و 2 صوب واسکت انتحاری بدست آمده است.

هلمند- از اثرضربه هوائی در ولسوالی نهر سراج 7 تن دهشت افگن کشته و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

کندز- از اثرضربه هوائی در ولسوالی دشت ارچی 4 تن دهشت افگن کشته و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است .

پکتیکا- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی سروبی 2 تن دهشت افگن کشته و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.

لغمان- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی علینگار 2 تن دهشت افگن زخمی اند.

پکتیا- در نتیجه عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی زرمت 2 تن مشکوک دستگیر گردیده اند.

فراه- در نتیجه عملیات خاص نیروهای کماندو در قریه تخت مرکز ولایت یکتن دهشت افگن دستگیر گردیده است.